Ценовник услуга

Експертско стручно мишљење за дијететски производ

15.000,00-60.000,00 динара

Категоризација дијететског производа    

5.000,00-10.000,00 динара

Израда декларације за дијететски производ

5.000,00-10.000,00 динара

Елаборат о дијететском или биљном производу

15.000,00-40.000,00 динара

Консултације у трајању од 45 минута

5.000,00-10.000,00 динара

Израда документације потребне за поновни упис у регистар дијететских суплемената Министарства здравља Републике Србије*

15.000,00-35.000,00 динара

Измене у тексту стручног мишљења и тексту декларације на захтев клијента који су већ издати од стране Фармацеутског факултета-Универзитет у Београду

најмање 4.000,00 динара

Консултације у вези формулације производа (састав, количина и др.)

најмање 25.000,00 динара

Издавање дупликата

6000,00 динара

исказане цене су без ПДВ-а

* Уколико је неопходно ново стручно мишљење за потребе поновног уписа у регистар дијететских производа важе цене као и код првог издавања.