Обавештење

Драги корисници наших услуга,

Хвала Вам што сте нам указали поверење. Надамо се да ће се наша сарадња одвијати на обострано задовољство.

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет је овлашћен од стране Министарства здравља Републике Србије за давање услуга из области дијететике, према Члану 22. Правилника о здравственој исправности дијететских производа, које обухватају: израду стручних мишљења, категоризацију и одобрење текста декларације дијететских производа.

На интернет страници Министарства здравља Републике Србије налази се Дијаграм за упис дијететског производа у базу Министарства здравља који вам значајно може олакшати упис у базу Министарства здравља и стављање у промет вашег производа.

У неколико следећих пасуса се налази процедура везана за ове услуге нашег Факултета.

 1. Први корак је склапање Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Фармацеутским факултетом у Београду (упутство за склапање Уговора).
 2. Захтев за добијање стручног мишљења, категоризацију и оверу текста декларације дијететског производа се подноси на попуњеном обрасцу, уз одговарајућу документацију.
 3. Потребна документација је наведена у обрасцу захтева од тачке 1-6 и обухвата:
  • квалитативни и квантитативни састав дијететског производа;
  • спецификацију сировина и порекло сировина;
  • упутство о намени и начину примене дијететског производа;
  • ограничења за употребу и посебна упозорења за дијететски производ (ако постоје);
  • декларацију дијететског производа;
  • идејно решење амбалаже са сликовним ликом.
 4. Документација се доставља у виду фотокопије оригинала на српском или енглеском језику.
 5. Захтев и документацију можете предати сваког радног дана, директно на портирници Фармацеутског факултета, препорученом поштом или електронским путем на адресу извршиоца услуге.
 6. За преглед достављене документације и обавештење о евентуалној допуни је предвиђено осам дана. Уколико се ради о компликованијем производу или производ садржи састојке који се уобичајено не користе на територији ЕУ, овај рок може бити и дужи.
 7. Након комплетирања документације и евидентирања уплате за ове услуге (Ценовник), стручно мишљење, категоризација и одобрење текста декларације за дијететски производ ће бити урађени у року од 4 недеље. Предрачун за ове услуге шаље стручна служба Факултета.
 8. Урађена стручна мишљења, категоризације и одобрени текстови декларација дијететских производа, након претходног обавештења од стране извршиоца послова, преузимају се на портирници Факултета. 
 9. Уколико су захтев и пратећа документација претходно достављени електронским путем, приликом преузимања стручног мишљења, категоризације и овере текста декларације је потребно доставити папирну документацију.