Зашто Фармацеутски факултет?

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду образује и оспособљава стручњаке компетентне за све аспекте лека и рад у клиничким лабораторијама, као и за пружање одговарајућих услуга у свим доменима фармацеутске делатности, што свеукупно доприноси унапређењу здравственог система.

Студенти фармације, стичу знања и вештине за активно учествовање у производњи, промету и маркетингу лека, промоцији здравља, превенцији и лечењу болести, као и за лабораторијски рад, примену и значај лабораторијских анализа за дијагнозу, праћење и прогнозу болести.

У циљу унапређења знања и вештина фармацеута, факултет развија и подржава истраживачке пројекте и сарађује са научном јавношћу у земљи и иностранству, а такође се бави и издавачком делатношћу.