Проф. др Весна Кунтић

Проф. др Весна Кунтић

(1963-2019)

Наша поштована колегиница, проф. др Весна Кунтић, дипломирала је на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду (1987), и магистрирала (1994) и докторирала на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду (2000). Постдокторске студије из области биохемије и молекуларне медицине завршила је на Каролинска институту у Стокхолму, Шведска (2005). На Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду, била је запослена од 1989. године, најпре као асистент, а од 2011. до 2019. године, као редовни професор. Држала је предавања из предмета Физичка хемија, Инструменталне методе и Примена радионуклида у биохемији и мере заштите на интегрисаним академским студијама, као и Инструменталне методе на докторским академским студијама. Проф. Весна Кунтић била је гостујући професор на Фармацеутском факултету у Скопљу, Македонија (2008).

Иако је академска и научна каријера проф. Весне Кунтић прерано прекинута 20. јуна 2019. године, професорка Кунтић оставила је богато наслеђе на оба поља активности. На академском, кроз предавања и друге облике наставних активности, износила је савремена сазнања и схватања у вези с темама о којима је говорила. Студенти су ценили њену стручност и јасност у излагању, као и огроман труд који је улагала да их заинтересује, мотивише и развије љубав према њиховом будућем позиву. Генерације студената ц́е имати користи од објављених уџбеника које је написала, као аутор (В. Кунтић, Одабране инструменталне методе у медицинској биохемији, Фармацеутски факултет, Београд, 2009), или један од аутора (В. Кунтић и аутори, Инструменталне методе  Практикум са примерима (за студенте студијског програма Фармација-медицинска биохемија), Универзитет у Београду–Фармацеутски факултет, Београд, 2018; В. Кунтић и аутори, Практикум из физичке хемије, Фармацеутски факултет, Београд, 2010; В. Кунтић и аутори, Збирка задатака из физичке хемије, Београд, 2003).

Поред академске активности, проф. Весна Кунтић бавила се и научно-истраживачким радом. Била је учесник бројних домаћих научно-истраживачких пројеката, као и једног иностраног пројекта. Као успешан истраживач за област Хемија, добила је награду Министарства науке и заштите животне средине Србије (2004). Била је члан научног одбора једног међународног часописа (Сциентифиц Ревиеw ин Пхармацy) и рецензент по позиву бројних радова у међународним и домаћим часописима. Објавила је око 100 публикација, од којих су преко 50 радови у међународним и домаћим научним часописима са рецензијом. Предмет истраживања, проф. Весне Кунтић највећим делом односио се на комплексна једињења флавоноида и јона метала. Ревијални рад из ове области (Д. Малешев, В. Кунтић. Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions. J. Serb. Chem. Soc. 72(10), 921-939, 2007) био је најцитиранији рад у овом научном часопису за период 2007-2011.

Проф. Весна Кунтић била је веома активна и у раду Фармацеутског факултета, као продекан за наставу (2007-2012), члан (2007) и председник (2013) Комисије за обезбеђење квалитета Фармацеутског факултета, члан Комисије за акредитацију (2008 и 2013) и представник руководства за квалитет. Руководила је израдом Каталога опреме (2013) на Фармацеутском факултету у Београду. Била је руководилац (и предавач) курса континуиране едукације (Радиоактивно зрачење и примена мера заштите у случају акцидента) који је акредитован од стране Здравственог савета Министарства здравља (2011). На Универзитету у Београду, била је члан бројних комисија и радних група, као и члан комисија за избор наставника и сарадника на Фармацеутском факултету и Факултету за физичку хемију.

Њеним одласком, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, изгубио је изузетну професорку која ће код бројних генерација студената остати упамћена као изванредан предавач, врстан педагог и неуморни наставник. Професор Весна Кунтић била је човек који је увек тежио и успевао да прошири хоризонте на свим пољима.

Катедра за физичку хемију и инструменталне методе