Службе

Одсек за комерцијалне послове

Руководилац: Сандра Бутрић Милисављевић

Запослени:

Одсек за материјалне и финансијске послове

Руководилац: Зорица Попадић

Запослени:

Одсек за наставу и студентска питања

Руководилац: Милица Бенедик

Запослени:

Одсек за правне и опште послове

Руководилац: Дубравка Заилац

Запослени:

Одсек за одржавање објекта

Руководилац: Горан Петричевић

Запослени:

Служба за библиотечке и музејске послове

Руководилац: Жаклина Миладиновић-Пфенд

Запослени:

Служба за информационе технологије

Руководилац: Никола Спасић

Запослени:

Служба обезбеђења

Руководилац: Драган Степановић

Запослени: