Управа

Rukovodstvo

Декан

Проф. др Слађана Шобајић

Продекан за наставу

Проф. др Анђелија Маленовић

Продекан за науку и међународну

сарадњу

Проф. др Снежана Савић

Продекан за последипломску наставу

и континуирану едукацију

Проф. др Сандра Везмар Ковачевић

Продекан за финансије

Проф. др Бојан Марковић

Секретар факултета

Милан Мазалица, дипл. прав.

Савет факултета

Председник Др сц. Брижита Ђорђевић, редовни професор
Чланови савета

Др сц. Бранислава Миљковић, редовни професор

Др сц. Јелена Котур-Стевуљевић, редовни професор

Др сц. Мара Алексић, редовни професор

Др сц. Марина Миленковић, редовни професор

Др сц. Мира Зечевић, редовни професор

Др сц. Мирослав Савић, редовни професор

Др сц. Славица Ражић, редовни професор

Др сц. Љиљана Ђекић, ванредни професор

Др сц. Оливера Чудина, ванредни професор

Др сц. Виолета Славковска, ванредни професор

Др сц. Мирјана Марчетић, доцент

Др сц. Милош Петковић, доцент

Анђела Арсић

Лука Марошанин

Марина Дамњановић

Вања Тодоровић

Др сц. Душан Ђурић

Мр сц. Славко Марковић

Миодраг Бабић

Драган Бурић

Божидар Павловић

Горан Бијанић