Др сц. Душанка Крајновић

Dr sc. Dušanka Krajnović

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: у објекту В
Телефон: +381 11 3951-383
Емаил: dusica.krajnovic@pharmacy.bg.ac.rs

 

ЦВ


Др Душанка Крајновиц́ је редовни профессор на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирала, магистрирала, докторирала и специјализирала. Руководилац је здравствене специјализације из области Социјалне фармације, и истраживачке групе за социјалну фармацију и фармацеутску праксу и сарадник у Центру за биоетичке студије. Била је шеф Катедре за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство (2013 - 2019). Укључена је у постдипломске обуке за фармацеуте и лекаре у Србији, и учествовала је као ментор и члан комисија за одбрану преко 270 специјалистичких радова и преко 200 дипломских/завршних радова.

Њена подручја истраживања су мултидисциплинарна са свеобухватним фокусом на клиничку биоетику и истраживачку етику као и етичка питања у јавном здрављу и јавноздравственим интервенцијама. Више од 10 година је истраживач у области социјалних одредница употребе лекова, укључујуц́и проучавање услуга примарне превенције у апотеци, комуникацијских компетенција фармацеута у функцији безбедне употребе лекова и социјалних детерминанти здравља као предиктора различитих облика понашања пацијената. Њена посебна стручност је у квалитативним методологијама интервјуима, фокус групама, а користила је и технику номиналне групе.

Тренутно су њена главна истраживачка интересовања везана за област здравствене и фармакотерапијске писмености и адхеренције према терапији код хроничних пацијената и у општој популацији младих.

Др Крајновиц́ објављује на српском и енглеском језику (више од 40 оригиналних радова у индексираним међународним научним часописима са импакт фактором). Била је члан за одбрану 1 мастер тезе и 5 докторских теза, те ментор 6 докторских дисертација. Учествовала је као истраживач/консултант/координатор/члан управног одбора у већем броју пројеката: три национална пројекта које је финансирало Министарство просвете и науке Србије, четири ЦОСТ акције (ЦОСТ Ацтион ИС1201-Дисастер Биоетхицс: адресирање етичких питања изазваних катастрофама ЦОСТ Ацтион ИС1303: Цитизен'с Хеалтх кроз јавно-приватне иницијативе: јавно здравље, тржиште и етичке перспективе, ЦОСТ Ацтион 19132:Еуропеан Нетwорк то Адванце Бест працтицес & тецхноЛогy он медицатион адхеренце), једног Еразмус + пројекта за јачање оквира за искуствено образовање у здравству у Србији (РеФЕЕХС) и једног пројекта из програма Доказ концепта бр. 5622 “Фармацеутска услуга за пацијенте са дијабетесом – развој е-портала и мобилне апликације као концепта за подршку заснованог на потребама корисника”).

Др Крајновиц́ је члан угледних удружења, као што су Савез приватних апотекара Србије, Савез фармацеутских удружења Србије, Пхармацеутицал Царе Нетворк Еуропе, Међународног друштва за историју фармације (генерални секретар). Члан је Етичког комитета за биомедицинска истраживања на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду (од 2015), председник Етичке комисије Фармацеутског факултета (2017-2020) и члан (од 2018; председник (2015-2018)) Етичког одбора Фармацеутске коморе Србије. Аутор је Заклетве фармацеута и Етичког кодекса чланова Фармацеутске коморе Србије.

  • Levic M, Bogavac-Stanojevic N and Krajnovic D (2021) The Instruments Used to Assess Health Literacy and Pharmacotherapy Literacy of Diabetes Mellitus Type 2 Patients: A Scoping Review. Front. Public Health 9:747807. doi: 10.3389/fpubh.2021.747807

  • Jasmina B. Timic, Jelena Kotur-Stevuljevic,  Heiner Boeing,  Dusica Krajnovic, Brizita Djordjevic, Sladjana Sobajic. A cross-sectional survey of salty snack consumption among Serbian urban-living students and their contribution to salt intake. Nutr. 2019. Nutrients 2020, 12, 3290; doi:10.3390/nu12113290

  • Tatjana Crnjanski; Dusanka Krajnovic; Mirko Savic. Pharmacist's assessment of the difficulty and frequency of ethical issues encauntered at community pharmacy settings. Sci Eng Ethics 2019, Vol. 25 (4):1017–1036  doi: 10.1007/s11948-017-9870-x. [Epub ahead of print]

  • Krajnović, D.; Ubavić, S.; Bogavac-Stanojević, N. Pharmacotherapy Literacy of Parents in the Rural and Urban Areas of Serbia—Are There Any Differences? Medicina 2019, 55, 590. doi: 10.3390/medicina55090590

  • Krajnović, D.; Ubavić, S.; Bogavac-Stanojević, N. Pharmacotherapy Literacy and Parental Practice in Use of Over-the-Counter Pediatric Medicines. Medicina 2019, 55, 80. doi: 10.3390/medicina55030080

  • Milica Zekovic, Marija Djekic-Ivankovic, Marina Nikolic, Mirjana Gurinovic, Dusanka Krajnovic, Marija Glibetic.Validity of the Food Frequency Questionnaire assessing the folate intake in women of reproductive age living in the country without food fortification: application of the method of triads. Nutrients Nutrients,2017, 128;9:1-17.Accepted for publication in 2017

  • Krajnović D, Jocić D. Experience and Attitudes Toward Informed Consent in Pharmacy Practice Research: Do Pharmacists Care? Science and Engineering Ethics (2016) doi:10.1007/s11948-016-9853-3

  • Milosavljevic J, Bogavac-Stanojevic N, Krajnovic D, Mitrovic-Jovanovic A. Serbian gynecologists’ and pharmacists’ beliefs about emergency contraception. Women and Health 2016 April 11:1-12 http://dx.doi.org/10.1080/03630242.2016.1176099;

  • Crnjanski T, Krajnovic D, Tadic I, Stojkov S, Savic M. An Ethical Issue Scale for Community Pharmacy Setting (EISP): Development and Validation. Science and Engineering Ethics 2016;22(2):497-508.

  • Budin-Ljøsne I, Mascalzoni D, Soini S, Machado H, Kaye J, Bentzen HB, Rial-Sebbag E, D'Abramo F, Witt M, Schamps G, Katić V, Krajnovic D, Working Group 1 COST Action CHIP ME IS1303 “Citizen's Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives”, Harris JR. Feedback of individual genetic results to research participants: Is it feasible in Europe?  Biopreservation and Biobanking 2016; 14 (3) , 241 -248.  DOI: 10.1089/bio.2015.0115