Годишњи састанак ЦТПР

У Свечаној сали Фармацеутског факултета 21. децембра 2017. године одржан је годишњи завршни састанак Центра за токсиколошку процену ризика.

Одржана су два предавања:

  • Нове методе и приступи у процени ризика по здравље људи (25-29. октобар 2017, Стокхолм, Шведска) – асист. Евица Антонијевић
  • Приступање Центра за токсиколошку процену ризика Фармацеутског факултета Мрежи Светске здравствене организације за процену ризика од хемикалија (17-22. јун 2017, Парма, Италија) – проф. др Биљана Антонијевић.

Слике са догађаја: слика1, слика2, слика3, слика4, слика5