Инфо дан "Процена безбедности козметичких производа"

У Свечаној сали Фармацеутског факултета је 14. новембра 2016. године одржан Инфо дан под насловом „Процена безбедности козметичких производа у складу са Уредбом о козметичким производима ЕУ 1223/2009 – изазов за привредне субјекте, надлежно тело и академске институције“ у организацији Центра за токсиколошку процену ризика.

Циљ инфо дана био је представљање релевантног законодавства ЕУ у области козметичких производа са аспекта њихове безбедне примене, приказ тренутне ситуације и будућих активности у Републици Србији, приказ обуке за проценитеља безбедности козметичког производа и представљање могућности академске институције у циљу процене безбедности козметичких производа, као и едукације кадрова за спровођење ове активности.

Инфо дан је трајао од 9-15 часова и обухватао је девет предавања. Предавачи са Фармацеутског факултета Универзитета у Београду су били др Данијела Ђукић-Ћосић, доцент на Катедри за токсикологију „Академик Данило Солдатовић“ и др Снежана Савић, ванредни професор на Катедре за фармацеутску технологију и козметологију. Остала предавања су одржали представници Министарства здравља, Удружења произвођача и увозника козметичких производа и детергената КОЗМОДЕТ, Л’Ореала за Балкан и домаћег произвођача козметичких производа Медицал Плантс.

Скупу је присуствовало 60 учесника, међу којима су најбројнији били произвођачи козметичких производа, затим представници Привредне коморе Србије, Министарства здравља и Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Института/Завода за јавно здравље и други.

Након предавања водила се дискусија о активностима које спроводи Министарство здравља у вези новог Правилника као и изазовима за процену безбедности козметичких производа, који би профили могли вршити ову активност, као и могућностима академске институције за спровођењем едукације из ове области.

Програм инфо дана

Фото галерија