Интерна обука: Безбедан рад са опасним хемикалијама и одлагање отпада

Овде можете преузети упутства која се односе на безбедан рад са опасним хемикалијама и одлагање отпада

Обавештења о опасности и предострожности

Ознаке ризика и безбедности

Безбедно руковање опасним хемикалијама

Одлагање отпада

Обавештење о елементима обележавања на основу класификације хемикалија