Активности

У склопу послова из области образовања и професионалног развоја у току је пројекат „Развој вештина за фармацеутску праксу“ (Носилац пројекта – ЦЗРФП, Партнер пројекта – Пхоениx Пхарма д.о.о., Београд). Циљеви пројекта су унапређење знања и вештина студената значајних за професионалне активности фармацеута у привредном и здравственом окружењу и едукација за професионални развој и развој каријере студената фармације.

Центар учествује у изради документа Студентска стручна пракса за интегрисане академске студије – магистар фармације.

Од поверених послова Центра, обављају се следећи послови:

  • израда националног извештаја о индикаторима квалитета здравствене делатности Србије
  • послови организације, координације, спрвођења и извештавања о стучном надзору биохемијских лабораторијских услуга (примарни, секундарн, терцијерни ниво здравственог система)
  • прикупљање, анализа, контрола и преиспитивање изворних података о индикаторима квалитета
  • послови организације, кординације, спровођења и извештавања о стучном надзору Фармацеутске здравствене делатности (примарни, секундарни, терцијерни ниво здравственог система и приватне праксе)
  • стручни састанци у оквиру поверених послова.
    остали поверени послови у координацији са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

У склопу страживачко – развојних послова Центар континуирано обавља анализе фармацеутског сектора Србије.

Центар активно ради на развоју и и праћењу индикатора квалитета болничких апотека, при чему је у току друга фаза пројекта "Индикатори квалитета и безбедност пацијената у фармацеутској здравственој делатности – болничка апотека”, за који је планирана међународна апликација.

У склопу истрживачко развојних пројеката, Центар је носиоц пројекта под називом: „Здравље жена у постменопаузи – превенција остеопорозе и лечење“ , у сарадњи са Институтом за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Медицинским факултетом Универзитета у Нишу, Институтом за реуматологију Универзитета у Београду и Апотеком Ниш.

Од истраживачко – развојних послова у плану за 2013. годину су:

  • развој и идејни нацрти домаћих и међународних пројеката (билатерални пројекат „Апотекарска делетност Словенија – Србија“)
  • развој фармацеутских услуга (наставак рада радне групе – Управљање фармацеутским отпадом у апотекарсој делатности; израда методолошког упутства); израда методолошког упутства-водича за фармацеуте за превенцију остеопорозе )
  • остале послове и активности од значаја за развој фармацеутске праксе.