Курсеви

Курсеви се састоје од предавања и радионица које се изводе са мањим групама учесника. Центар за Континуирану едукацију Фармацеутског факултета свим полазницима издаје сертификате, којима се потврђује учешће на курсу.

Детаљнија обавештења и пријављивање за све курсеве:


Курс континуиране едукације: „Валидација и верификација метода“

Курс континуиране едукације: „Валидација и верификација метода“ акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије у јануару 2018. г. (евиденциони број курса Г18/18). Реприза курса ће се одржати 02. марта 2019.г. на Фармацеутском факултету у Београду, Војводе Степе 450, са почетком у 9х. Курс је комбинација предавања и практичних примера уз дискусију.

Циљ програма овог курса континуиране едукације је да полазници кроз предавања и вежбе стекну нова и унапреде већ постојећа знања о валидацији аналитичких метода, мерној несигурности и следљивости резултата испитивања. Програм је осмишљен у сврху оспособљавања полазника за самостално извођење валидације аналитичких метода.

Курс је намењен лабораторијском особљу које је задужено за валидацију метода, аналитичарима који су одговорни за извођење метода, особама које су одговорне за припрему лабораторије за акредитацију, особама које су задужене за оцењивање лабораторија (аудиторима), особама задуженим за процену мерне несигурности резултата и свима осталима које занима ова тема.   

Предавања и радионице се одржавају у амфитеатру 2.

Детаљан програм курса  са именима предавача и начином пријављивања налази се у прилогу.