Курсеви континуиране едукције у оквиру Центра за козметологију и дермофармацију

У оквиру активности Центра за козметологију и дермофармацију 28. и 29. септембра 2018. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду наставници Катедре за фармацеутску технологију и козметологију успешно су организовали и одржали два курса континуиране едукације 1. категорије.

Курс 1. ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ДЕРМОФАРМАЦЕУТСКИХ/ ДЕРМОКОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА У АПОТЕЦИ - студија случаја: емолијентни, производи за контролу пХ коже и производи за кожу склону/захваћену акнама омогућио је полазницима упознавање са новим смерницама фармакотерапијских водича, као и препорукама најновије литературе у области формулисања и израде магистралних/галенских лекова у Европској унији или препорука савремене козметолошке литературе везано за употребу емолијентних производа у контексту терапије атопијског дерматитиса. Иновирање знања и практичних вештина везано за формулације и израду дермофармацеутских/дермокозметичких производа намењених проблематичној/нечистој кожи или кожи склоној и/или захваћеној акнама. Упознавање са најновијим налазима о потреби контроле pH коже, вези pH коже и микробиома коже, односно потреби да се правилним формулисањем дермофармацеутских/дермокозметичких производа одржава односно успоставља физиолошки pH коже. Поред нових знања о категоријама производа који се користе у терапији/третману суве и атопијске коже, коже склоне или захваћене акнама или у циљу одржавања или подешавања физиолошког пХ коже полазници су унапредили знања о облицима/врсти састојака ових производа, принципима њиховог формулисања, израде и испитивања. Додатна знања о техникама израде ових врста производа применом традиционалних, али и иновативних ексципијенаса/састојака као и поступака израде. Иновирали су знања о креирању и провери спецификација/сертификата квалитета полазних материјала и стандардима и принципима израде дермофармацеутских магистралних/галенских дерматолошких лекова. Знања везана за процедуре формулисања и декларисања дермокозметичких производа за прање, чишћење и негу/третман наведених стања/обољења коже посебно у погледу избора активних супстанци и конзервисања ових производа. Радионица им је помогла да освеже и усаврше вештине: претраге/проналажења и коришћења валидних информација од значаја за формулисање, израду и испитивање квалитетних, ефикасних и безбедних магистралних/галенских дерматолошких лекова, односно дермокозметичких производа за постизање емолијентног/заштитног ефекта на кожи, контролу пХ коже и лечење/чишћење/негу коже склоне/захваћене акнама; правилног одабира ексципијенаса/састојака вехикулума/подлога сходно врсти дерматозе, тј. стању коже; израде квалитетних дермофармацеутских препарата употребом различитих типова мешача или уређаја типа унгватора и израде иновираних дермофармацеутских/дермокозметичких препарата са емолијентним ефектом и са одговарајућом пХ вредношћу.

У оквиру курса 2. САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ФОРМУЛАЦИЈИ И ИЗРАДИ ДЕРМОФАРМАЦЕУТСКИХ/ ДЕРМОКОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА У АПОТЕЦИ/ ГАЛЕНСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ: препарати са кортикостероидима, производи за третман/ терапију фотоостареле коже и природни козметички производи полазницима су представљене најновије смернице фармакотерапијских водича и препоруке стручне/монографске литературе у области формулисања и израде магистралних/галенских лекова у Европској унији везано за употребу препарата са кортикостероидима, са посебним освртом на избор лековитих супстанци и подлога са аспекта примене у адултној, односно педијатријској популацији. Полазницима су приказане најновије информације о старењу коже, као и о значају сагледавања процеса екстринзичког старења као обољења, које се може успешно превенирати и лечити. Додатно, курс је омогућио упознавање са захтевима различитих европских сертификационих тела, који дефинишу козметичке производе као природне или органске, са посебним освртом на квалитет састојака ових производа, приступ развоју формулације и услове који морају бити испуњени при њиховој изради/производњи. Кроз предавања полазници су стекли нова знања о категоријама дермофармацеутских/дермокозметичких производа из следећих група: кортикостероидни препарати, препарати за (фото)остарелу кожу и природни козметички производи, као и познавање облика/врста и састојака ових производа, принципа њиховог формулисања, израде и испитивања. Кроз рад у радионици полазници су могли да освеже или стекну нове вештине у изради наведених врста препарата/производа применом традиционалних, али и иновативних ексципијенаса/састојака као и поступака израде. Кроз практичан и теоријски рад омогућено им је и да савладају вештине провере квалитета полазних материјала на основу спецификација/ сертификата анализе квалитета, као и примену стандарда и принципа израде дермофармацеутских магистралних/ галенских дерматолошких лекова.

Полазници су у анкети, оба курса – актуелност одабраних тема, организацију курса и компетентност предавача, оценили највишим оценама. Предавачи овим путем желе да се захвале свим учесницима и да, све оне који су желели да присуствују курсевима, а због ограничења у броју полазника нису могли, обавесте да ће се курсеви поновити.