Дипл. фарм. Милица Зрнић-Ћирић

Farmaceutski fakultet

Звање: сарадник у настави
Организациона јединица: Катедра за броматологију
Просторија: Б205
Телефон: +381 11 3951-395
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: milicaz@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV

Милица Зрнић рођена је 1985. године. Основну школу и гимназију завршила је у Чачку. Фармацеутски факултет у Београду, смер дипломирани фармацеут, уписала је школске 2004/05 и дипломирала 2010. године са просечном оценом 9,65. Докторске студије, модул Броматологија, уписала је школске 2011/2012 године.

Од јануара 2011.године као сарадник Катедре за Броматологију учествује у припреми и реализацији практичне наставе из предмета Броматологија, Контрола здравствене исправности намирница И, Контрола здравствене исправности намирница ИИ и Дијететика. У фебруару 2012.године именована је у звање асистента за ужу научну област Хемија хране и дијететских производа. Учествује у комисијама за одбрану дипломских радова.

Од 2012. године Милица Зрнић учествује у текућем пројекту Министарства науке, технологије и развоја, Републике Србије, 46009, као сарадник.

Истраживачки интерес: Биолошки активна једињења у храни; нутритивни алергени; физиолошки, биохемијски и здравствени ефекти састојака хране

Језици: енглески, немачки