Др сц. Сандра Везмар Ковачевић

Dr sc. Sandra Vezmar Kovačević

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б304
Телефон: +381 11 3951-347
Faкс: +381 11 3972-840
Email: svezmar@pharmacy.bg.ac.rs


CV


Сандра Везмар Ковачевић је дипломирала 1999. године на Фармацеутском факултету у Београду.

По обављеном стажирању у Апотекарској установи „Београд“ рад је наставила као сарадник на Катедри за Фармацеутску технологију са козметологијом (1999-2000). 2000. године одлази у Немачку на докторске студије из Клиничке фармације (Пхармазеутисцхес Институт, Рхеинисцхе Фриедрицх-Wилхелмс-Университäт, Бонн). У току докторских студија била је стипендиста Немачке невладине службе за размену академаца (Деутсцхер Академисцхер Аустаусцхдиенст, ДААД, 2001-2005), асистент на Катедри за хемију, предмет Аналитичка хемија (2001-2004) и асистент на Катедри за Клиничку фармацију (2004-2005).

У оквиру докторских студија истраживала је промене у фолатном и метил-трансферном циклусу у цереброспиналној течности педијатријских пацијената оболелих од акутне лимфобластичне леукемије и пацијената са примарним лимфомом у ЦНС који су били лечени метотрексатом у високим дозама. Циљ истраживања је био да се утврде корелације између биохемијских промена и неуротоксичности, нежељеног дејства метотрексата примењеног у високим дозама како би се у клиничкој пракси могла превенирати нежељена дејства лека.

По одбрани доктората 2005. године вратила се у Србију где је рад наставила као сарадник, а потом као менаџер аналитичког тима, Маркетинг, Хемофарм АД.

Од зимског семестра 2007. је асистент на Катедри за фармакокинетику и клиничку фармацију, 2009. године је изабрана у звање доцента, а 2014. у звање ванредног професора. Учествује у настави на предметима: фармакокинетика, клиничка фармација и одабрана поглавља клиничке фармакокинетике, у додипломској настави. Такође, учествује у теоријској настави на академској специјализацији из Фармацеутске здравствене заштите и докторским студијама из Фармакокинетике и клиничке фармације, Фармацеутског факултета као и академској специјализацији из Фармацеутске медицине и докторским студијама из Медицинске фармакологије, Медицинског факултета, Универзитета у Београду. 2009. Године завршила је академску специјализацију Фармацеутска здравствена заштита, 2016. здравствену специјализацију Клиничка фармација на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Рецензент је једног помоћног уџбеника за додипломску и последипломску наставу и учествује у рецензији научних радова за два национална и два међународна часописа.

Ментор је или члан комисије за 3 докторска, 5 специјалистичких и више од 20 дипломских радова.

Учествовала је као предавач у више од 10 континуираних едукација и семинара намењених фармацеутима и студентима фармације.

Објавила је 26 радова од којих 11 у међународним часописима категорије М21-23 и 22 саопштења штампана у изводу на националним и међународним скуповима.

Истраживачки интерес Сандре Везмар обухвата уже научне области Фармакокинтика и Клиничка фармација.

Језици: енглески, немачки, италијански, шведски

  • ezmar Kovačević S, Miljković B, Vučićević K, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, de Gier JJ. Elderly polypharmacy patients’needs and concerns regarding medication assessed using the Structured Patient-Pharmacist Consultation Model. Pat Educ Couns. 2017. https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.05.001 [In press]
  • Kovačević SV, Miljković B, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, Vučićević K, de Gier JJ. Evaluation of drug-related problems in older polypharmacy primary care patients. J Eval Clin Pract. 2017. doi: 10.1111/jep.12737. [Epub ahead of print]
  • Ilić V, Bogićević D, Miljković B, Ješić M, Kovačević M, Prostran M, Vezmar Kovačević S. Duration of valproic acid monotherapy correlates with subclinical thyroid dysfunction in children with epilepsy. Epileptic Disord 2016;18(2):181-6.
  • Vučićević K, Jovanović M, Golubović B, Kovačević SV, Miljković B, Martinović Z, Prostran M. Nonlinear mixed effects modelling approach in investigating phenobarbital pharmacokinetic interactions in epileptic patients. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(2):183-90.
  • Vezmar Kovačević S, Simišić M, Stojkov Rudinski S, Ćulafić M, Vučićević K, Prostran M, Miljković B. Potentially inappropriate prescribing in older primary care patients. PLoS One 2014;9(4):e95536