Др сц. Маја Томић

Др сц. Маја Томић

Звање: Редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б 305
Телефон: +381 11 3951-374
Факс: +381 11 3972-840
Email: majat@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Маја Томић је дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 1998. године, са просечном оценом 9,77. Магистрирала је 2004. године, а докторирала 2008. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду, у области фармакологије бола.

Од 2000. године запослена је на Катедри за фармакологију у звању стручног сарадника, од 2001. у звању асистента-приправника, од 2005. у звању асистента, од 2009. у звању доцента, а од 2014. године у звању ванредног професора.

Учествује у настави за студенте интегрисаних академских студија из фармакологије, фармакотерапије, спортске фармације и биохемије спорта, докторских студија из фармакологије, као и за студенте здравствене специјализације из фармакотерапије и академске специјализације из фармакотерапије у фармацеутској пракси. Тренутно руководи израдом једне докторске дисертације. Била је ментор или коментор више студентских научно-истраживачких радова, као и члан стручних комисија на научно-истраживачким конгресима студената Фармацеутског факултета и на Конгресу студената биомедицинских наука Србије. Од 2012. године је руководилац специјалистичких академских студија Фармакотерапија у фармацеутској пракси, а од 2013. године је члан Комисије за праћење и унапређење последипломске наставе Фармацеутског факултета. Тренутно руководи Радном групом за реакредитацију студијског програма Фармација.

Коаутор је уџбеника Фармакотерапија за фармацеуте и Практикума из фармакологије, као и превода једног уџбеника из фармакологије.

Објавила је 31 научни рад in extenso у часописима са СЦИ листе. Аутор је 1 поглавља у монографији међународног значаја. Истраживач је на научном пројекту основних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 175045), област Медицина. Истраживачки интерес су ефекти лекова из различитих фармаколошких група (превасходно антиепилептика и антидепресива) у анималним моделима бола, механизам њиховог аналгетичког дејства, као и интеракције са класичним аналгетицима. Током 2016. године усавршавала се у истраживачком центру Медицинског факултета Универзитета у Колораду (Anschutz Medical Campus University of Colorado), као стипендиста Fulbright Visiting Scholar програма, а у области електрофизиологије неурона укључених у настанак бола.

Као предавач, учествовала је на више стручних скупова/курсева континуиране едукације. Члан је Стручног одбора Савеза фармацеутских удружења Србије (СФУС). Експерт је Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС). Рецензент је радова у више међународних часописа и у једном домаћем часопису, а рецензирала је и пријаве научноистраживачких пројеката за национални Научни центар Републике Пољске.Члан је Фармацеутског друштва Србије, Српског фармаколошког друштва, Друштва за неуронауке Србије и Међународног удружења за проучавање бола (IASP).

  • Pecikoza UB, Tomić MA, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. Metformin Synergizes With Conventional and Adjuvant Analgesic Drugs to Reduce Inflammatory Hyperalgesia in Rats. Anesth Analg 2017;124:1317-29.
  • Stepanović-Petrović R, Micov A, Tomić M, Pecikoza U. Levetiracetam synergizes with gabapentin, pregabalin, duloxetine and selected antioxidants in a mouse diabetic painful neuropathy model. Psychopharmacology (Berl) 2017;234:1781-94.
  • Tomić MA, Pecikoza UB, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. The Efficacy of Eslicarbazepine Acetate in Models of Trigeminal, Neuropathic, and Visceral Pain: The Involvement of 5-HT1B/1D Serotonergic and CB1/CB2 Cannabinoid Receptors. Anesth Analg 2015;121:1632-9.
  • Tomić MA, Pecikoza UB, Micov AM, Popović BV, Stepanović-Petrović RM. The effects of levetiracetam, sumatriptan, and caffeine in a rat model of trigeminal pain: interactions in 2-component combinations. Anesth Analg 2015;120:1385-93.
  • Stepanović-Petrović RM,Micov AM, Tomić MA, Kovačević JM, Bošković BD. Antihyperalgesic/Antinociceptive Effects of Ceftriaxone and Its Synergistic Interactions with Different Analgesics in Inflammatory Pain in Rodents. Anesthesiology2014;120:737-50.
  • Tomić MA, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. Levetiracetam Interacts Synergistically With Nonsteroidal Analgesics and Caffeine to Produce Antihyperalgesia in Rats. J Pain 2013;14:1371-82.
  • Micov A, Tomić M, Popović B, Stepanović-Petrović R. The antihyperalgesic effect of levetiracetam in an inflammatory model of pain in rats: mechanism of action. Br J Pharmacol2010;161:384-92.
  • Stepanović-Petrović RM, Tomić MA, Vučković SM, Paranos S, Ugrešić ND, Prostran MŠ, Milovanović S, Bošković B. The antinociceptive effects of anticonvulsants in a mouse visceral pain model. Anesth Analg 2008;106:1897-903.
  • Vučković SM, Tomić MA, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić N, Prostran MS, Bošković B. The effects of alpha2-adrenoceptor agents on anti-hyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine in a rat model of inflammatory pain. Pain 2006;125:10-9.
  • Tomić MA, Vučković SM, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić ND, Prostran MS, Bošković B. The anti-hyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine are attenuated by treatment with adenosine receptor antagonists. Pain 2004;111:253-60.