Др сц. Јелена Котур-Стевуљевић

Др сц. Јелена Котур-Стевуљевић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А 206
Телефон: +381 11 3951-272
Факс: +381 11 3972-840
Email: jkotur@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Јелена Котур-Стевуљевић је рођена 1969.г. у Смедереву, Србија. На Фармацеутском факултету у Београду, смер медицинска биохемија је дипломирала марта 1995.г. Магистарску тезу под насловом „Оксидативни стрес у патогенези индиректне неуротрауме изазване бласт повредом плућа“ одбранила је 2000.г. Докторску тезу под називом „Полиморфизам параоксоназе 1 код пацијената са ангиографски доказаном коронарном болешћу“ одбранила је 2007. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. На пост-докторском усавршавању у трајању од 6 месеци, на Катедри за клиничку биохемију, Фармацеутског факултета, Универзитет у Љубљани, Словенија је била у периоду јун-септембар 2011 и јануар-април 2012.г.

На Катедри за медицинску биохемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду је запослена од 1996.г. прво као сарадник у настави, у звање асистента-приправника изабрана је 1996.г., а у звање асистента 2000. У звање доцента изабрана је 2008.г. а у звање ванредног професора 2013.г. и у звање редовног професора 2018.г.

Објавила је укупно 145 научних радова у индексираним часописима. Ови радови су, према подацима из референтне индексне базе Сцопус, до сада цитирани 1485 пута, без аутоцитата. Била је рецензент у више међународних часописа.

У оквиру научноистраживачке активности учествовала је у различитим истраживањима везаним за област медицинске биохемије и посебно улоге оксидативног стреса у развоју атреосклерозе. У претходним пројектним циклусима, период 2006.-2013. година, била је сарадник на више пројеката из области основних истраживања које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2002. до 2005. године била је сарадник на пројекту Испитивање генетски полиморфних протеина и осталих биомолекула као фактора ризика за развој атеросклерозе и других болести, који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. У периоду од 2006. – 2010. године била је сарадник на пројекту Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења: аналитика и клинички аспекти, који је финансирало Министарство за науку Републике Србије, а од 2011. године је сарадник на пројекту основних истраживања „Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима: генетички и биохемијски маркери“, који финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Учествује и у неколико међународних пројеката: Еуропеан ресеарцх программе ЦОСТ, (European Cooperation in Science and Technology), Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO (B35) за период 2008-2011, акција ХДЛ: From Biological Understanding to Clinical Exploitation"‎ (БМ0904) за период 2010.г. до данас и ЦЕЕПУС ИИИ групе Србија (Central European Exchange Program for University Studies) пројекту: CIII-HR-0611-02-1213 - Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders.

  • Klisic A, Kavaric N, Vujcic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Ninic A, Kotur-Stevuljevic J. Endocan and advanced oxidation protein products in adult population with hypertension. Eur Rev Med  Pharm Sci 2020;24(12):7131-7137.
  • Klisic A, Kavaric N, Stanisic V, Vujcic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Ninic A,  Kotur-Stevuljevic J. Endocan and a novel score for dyslipidemia, oxidative stress and inflammation (DOI score) are independently correlated with glycated hemoglobin (HbA(1c)) in patients with prediabetes and type 2 diabetes. Arch Med Sci 2020;16(1): 42-50.
  • Kotur-Stevuljevic J, Vekic J, Stefanovic A, Zeljkovic A, Ninic A, Ivanisevic J, Miljkovic M, Sopic M, Munjas J, Mihajlovic M, Spasic S, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V. Paraoxonase 1 and atherosclerosis-related diseases Biofactors 2020; 46(2):193-205.
  • Kotur-Stevuljevic J, Peco-Antic A, Spasic S, Stefanovic A, Paripovic D, Kostic M, Vasic D, Vujovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Kornic-Ristovski D. Hyperlipidemia, oxidative stress, and intima media thickness in children with chronic kidney disease. Ped Neph 2013; 28 (2): 295-303. 
  • Kotur-Stevuljevic J, Simic-Ogrizovic S, Dopsaj V, Stefanovic A, Vujovic A, IvanicCorlomanovic T, Spasic S, Kalimanovska-Spasojevic V, Jelic-Ivanovic Z.  A hazardous link between malnutrition, inflammation and oxidative stress in renal patients. Clin Biochem 2012; 45:1202-1205. 
  • Rizzo M, Kotur-Stevuljevic J, Berneis K, Spinas G, Rini GB,  Jelic-Ivanovic Z,  Spasojevic-Kalimanovska V, Vekic J.   Atherogenic dyslipidemia and oxidative stress: a new look. Translational Research 2009; 153(5): 217-223. 
  • Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Stefanović A, Vujović A,  Memon L, Kalimanovska-Oštrić D. PON1 status is influenced by oxidative stress and inflammation in coronary heart disease patients. Clin Biochem 2008; 41: 1067-1073. 
  • Kotur-Stevuljević J, Memon L, Stefanović A, Spasić S, Spasojević-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojević N, Kalimanovska-Oštrić D, Jelić-Ivanović Z, Žunić G. Correlation of oxidative stress parameters and inflammatory markers in coronary artery disease patients. Clin Biochem 2007; 40: 181-187. 
  • Vekic J, Kotur-Stevuljevic J, Jelic-Ivanovic Z, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Topic A, Zeljkovic A, Stefanovic A, Zunic G. Association of oxidative stress and PON1 with LDL and HDL particle size in middle-aged subjects. Eur J Clin Invest 2007; 37: 715-723. 
  • Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Stefanović A, Zeljković A, Stanojević-Bogavac A,      Kalimanovska-Oštrić D, Spasojević-Kalimanovska D, Jelić-Ivanović Z.  Paraoxonase-1  (PON1) activity, but not PON1 Q192R phenotype, is a predictor of coronary artery disease in a middle-ageed Serbian population. Clin Chem Lab Med 2006; 44(10): 1106-1113.