Др сц. Зорица Стојић Вуканић

Др сц. Зорица Стојић Вуканић

Звање: Редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: АП 005
Телефон: +381 11 3951-224
Фаx: +381 11 3974-349
Емаил: zoricasv@pharmacy.bg.ac.rs


Зорица Стојић Вуканић је дипломирала 1988. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1993. године и докторирала 2004. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Доцент Зорица Стојић Вуканић је укључена у извођење теоријске наставе из имунологије и имунохемије на редовним студијама. Такође, учествује у теоријској настави на докторским студијама из Фармакологије (модул имунофармакологија) као и у реализацији теоријске наставе у оквиру специјализације из Медицинске биохемије и субспецијализације из Имунохемије.

У оквиру своје досадашње научно-истраживачке активности, доц. Зорица Стојић Вуканић је учествовала у истраживањима везаним за испитивање ефекта имуномодулаторних лекова на функцију ћелија имунског система, као и на развој и превенцију аутоимунских болести. Учествовала је у реализацији пројекта Центра за имунолошка истраживања “Бранислав Д. Јанковић” “Неуроимуномодулација” (1990-1995) и подпројекта Фармацеутског факултета “Молекулска основа имуно/инфламаторног одговора-механизми регулације и модулације” (1996-2001). Као аутор или коаутор до сада је објавила укупно 16 радова у целини и 25 у виду абстракта у часописима међународног и националног значаја, На међународним скуповима и скуповима у нашој земљи учествовала је са 35 саопштења. Аутор је Приручника за практичну наставу из имунологије и имунохемије (2007. год.).

Члан је Друштва имунолога Србије од 1990 и била је Генерални секретар истог друштва од 2003 до 2007. године.

Истраживачки интерес: Имунофармакологија

Језици: енглески, италијански