Др сц. Зоран Максимовић

Др сц. Зоран Максимовић

Звање: Редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакогнозију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б104
Телефон: +381 11 3951-321
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: zoran.maksimovic@pharmacy.bg.ac.rs


Дипломирао 1994, магистрирао 1998, а докторирао 2004. год. на Фармацеутском факултету у Београду.

У Институту за фармакогнозију Фармацеутског факултета запослен од 1994. год. У звање асистента-приправника изабран је1994, асистента 1998, а доцента 2005. год.

Ментор је 19 и члан комисија за израду и одбрану већег броја дипломских радова. 
Од 1994. год. учествовао у 3 научна пројекта Министарства науке Републике Србије; учествује у текућем пројекту (2005 – 2010) бр. 143012.

Остварио два студијска боравка у иностранству: 2000. године у Лабораторији за течну хроматографију и масену спектрометрију Одељења за фармакогнозију и медицинску хемију Фармацеутског факултета Универзитета Илиноиса у Чикагу (САД), у трајању од месец дана, и 2001. године, у Институту за фармакогнозију Факултета фармацеутских наука Здравственог центра Универзитета у Пекингу (НР Кина), у трајању од шест месеци.

Објавио 23 научна рада у часописима међународног значаја, 4 рада у часописима националног значаја, и учествовао са преко 40 саопштења на научним скуповима у земљи и иностранству. Аутор монографије “Кукурузна свила – Маyдис стигма”, штампане у Задужбини Андрејевић (библиотека Dissertatio). Области научног интересовања и рада: фармаколошка активност лековитог биља; активношћу вођена изолација биљних састојака и хемијска карактеризација изолованих природних производа; морфолошка и анатомска истраживања биљних дрога коришћених у традиционалној медицини; испитивање хемијског састава етарских уља.

Одржао више предавања по позиву на научним и стручним скуповима у Србији и Републици Српској. Учествује у реализацији курсева континуиране едукације при Центру за континуирану едукацију Фармацеутског факултета. Био је у два мандата члан Савета Фармацеутског факултета. Члан Комисије за стављање у промет традиционалних лекова у оквиру АЛИМС. Члан председништва Секције за лековито биље ФДС. Члан Society of Medicinal Plant Research (GA) i Association for the Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC).

Руководио истраживачким акцијама студентског Фармацеутског истраживачког друштва "Др Јован Туцаков: “Испитивање антиоксидантног потенцијала самоникле флоре Голије” (2003) и “Испитивање антиоксидантног потенцијала самоникле флоре Соколске планине” (2004).

Истраживачки интерес: Фармакогнозија:

  • фармаколошка активност лековитог биља, активношћу вођена изолација биљних састојака применом разних хроматографских техника и хемијска карактеризација изолованих природних производа применом УВ, ИР, масене и НМР спекторскопије;
  • морфолошка и анатомска истраживања биљних дрога коришћених у традиционалној медицини, применом разних техника оптичке микроскопије, фотомикрографије и дигиталне фотографије;
  • испитивање хемијског састава етарских уља применом гасне хроматографије са масеном спектрометријом.

Језици: енглески