Др сц. Светлана Ибрић

Dr sc. Svetlana IbrićЗвање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б307
Телефон: +381 11 3951-371
Fax: +381 11 3972-840
Email: svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rsСветлана Ибрић је дипломирала 1994. године; магистирала 1997. године, а докторирала 2002. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Здравствену специјализацију из фармацеутске технологије завршила је 2005 године. Изабрана је у звање редовног професора за научну област фармацеутска технологија 2014. године. У периоду од 2012 - 2018. год. била је на позицији Продекана за науку и међународну сарадњу Фармацеутског факултета.

2017 године је од стране Европског директората за квалитет лекова (EDQM) изабрана за експерта и шефа радне групе „Powders WG“ при Европској фармакопеји. 

Руководилац је и оснивач Центра за индустријску фармацију (http://cifff.emyspot.com/) који окупља чланове из свих фармацеутских компанија у Србији и региону, регулаторних тела и универзитета.

Члан је Комисије за стављање у промет хуманих лекова Агенције за лекове и медицинска средства Србије (од 2010 године до данас) и екстерни експерт документације о квалитету у склопу документације за регистрацију лека (од 2006 године).

Руководилац је националног пројекта “Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековите станце из чврстих фармацеутских облика” финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, уз партиципацију компанија Хемофарм а.д. и Галеника а.д.

Руководилац је докторских студија – модул фармацеутска технологија, као и академске специјализације Индустријска фармација.

Руководила је једним међународним билатералним пројектом (период 2013-2014 „Application of machine learning tools in establishing a design space in solid dosage forms development”, билатерални пројекат са Републиком Немачком (координатор са немачке стране: Prof. Dr. Peter Kleinebudde, Heinrich-Heine-University, Duesseldorf)).

Тренутно је члан Управног одбора два COST пројекта: (a) 2015-2019 Simulation and pharmaceutical technologies for advanced patient-tailored inhaled medicines (SimInhale) - COST Action MP1404 и (б) 2016-2020 European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies - COST Action CA15216.

Била је ментор 12 одбрањених докторских дисертација.

Истраживачки интерес је развој фармацеутских облика са контролисаним ослобађањем лековите супстанце, примена метода машинског учења у оптимизацији производа и процеса, примена QbD концепта у развоју фармацеутских производа/процеса. Остварила је значајну међународну сарадњу са истраживачким тимовима Лабораторије за индустријску фармацију Фармацеутског факултета у Базелу (dr Gabriele Betz), Фармацеутског факултета Аристотеловог Универзитета у Солуну (prof Kyriakos Kachrimanis), Фармацеутског факкултета Heinrich-Heine Универзитета у Дизелдорфу (prof Peter Kleinebudde), Фармацеутског факултета у Љубљани (prof Julijana Kristl) и другим.

2016 године је била председник Централно-европског симпозијума из фармацеутске технологије, који је одржан у Београду.

До сада је објавила преко 200 радова и саопштења, коаутор је преко 10 поглавља у монографијама међународног значаја. Цитирана је 760 пута (без аутоцитата), а h-индекс је 16.


  • Kaljević O, Djuris J, Čalija B, Lavrič Z, Kristl J, Ibrić S. Application of miscibility analysis and determination of Soluplus solubility map for development of carvedilol-loaded nanofibers. Int J Pharm 2017; 533(2):445-454.
  • Kovačević J, Ibrić S, Djuriš J, Klainebudde P, Application of the Design of Experiments in Optimization of Drug Layering of Pellets with an Insight into Drug Polymer Interactions. Int J Pharm 2016, 506, 312-319.
  • Medarević Dj, Kachrimanis K, Djurić Z, Ibrić S. Influence of hydrophilic polymers on the complexation of carbamazepine with hydroxypropyl-β-cyclodextrin. Eur J Pharm Sci. 2015; 78:273-285.
  • Krstić M, Popović M, Dobričić V, Ibrić S. Influence of Solid Drug Delivery System Formulation on Poorly Water-Soluble Drug Dissolution and Permeability. Molecules. 2015; 20:14684-14698.

  • Djokić M, Kachrimanis K, Solomun L, Djuriš J, Vasiljević D, Ibrić S. A study of jet milling and spray drying process for the physicochemical and aerodynamic dispersion properties of amiloride HCl. Powder Technol. 2014; 262:170-176.
  • Aleksić I, Djuriš J, Ibrić S, Parojčić J. An investigation into the usefulness of different empirical modeling techniques for better control of spray-on fluidized bed melt granulation. Int J Pharm. 2015; 496(2):627-635.

  • Djuriš J, Nikolakakis I, Ibrić S, Djurić Z, Kachrimanis K. Preparation of Carbamazepine-Soluplus® solid dispersions by Hot-Melt Extrusion, and prediction of drug-polymer miscibility by thermodynamic model fitting. Eur J Pharm Biopharm. 2013; 84(1):228-237.
  • Milović M, Djuriš J, Djekić L, Vasiljević D, Ibrić S. Characterization and evaluation of solid self-microemulsifying drug delivery systems with porous carriers as systems for improved carbamazepine release. Int J Pharm. 2012; 436(1-2):58-65.

  • Petrović J, Ibrić S, Betz G, Đurić Z. Optimization of matrix tablets controlled drug release using Elman dynamic neural networks and decision trees. Int J Pharm. 2012; 428: 57-67.
  • Ibrić S, Jovanović M, Djurić Z, Parojčić J, Solomun Lj. The application of generalized regression neural network (GRNN) in the modeling and optimization of aspirin extended release tablets with Eudragit® RS PO as matrix substance. J. Controll. Rel. 2002; 82: 213-222.