Др сц. Снежана Савић

Др сц. Снежана Савић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Просторија: Б308
Телефон: +381 11 3951-288
Фаx:
Email: snexs@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Снежана Савић је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду дипломирала 1994. са просечном оценом 9.60. Од 1994 - 2001. ради у Галеници а.д., Институт, Сектор за развој финалних технологија као стручни сарадник на пословима развоја фармацеутских облика за различите путеве примене лека. Магистарску тезу из области Козметологије одбранила је 2001, а докторску дисертацију из области Фармацеутске технологије 2004. Одбраном специјалистичког рада из области Фармацеутске биотехнологије 2013. стекла је стручно звање специјалисте фармацеутске технологије.

Од априла 2017. у звању је редовног професора и држи наставу на обавезним предметима Фармацеутска технологија 1, Фармацеутска технологија 2 и Козметологија, те на изборном предмету Основи фармацеутске биотехнологије. Укључена је у извођење теоријске наставе на докторским и специјалистичким студијама из области Фармацеутске технологије и Козметологије, а ангажована је и у оквиру специјалистичких академских студија Фармакотерапија за фармацеуте, Биолошки лекови и Пуштање лека у промет. Била је гостујући наставник на Технолошком факултету у Лесковцу (Универзитет у Нишу, предмет Фармацеутско-козметичко инжењерство). 2011. добила је статус гостујућег професора на Фармацеутском факултету у Љубљани (Словенија) за област козметологије, а потом 2016. на University Le Havre- Normandy University, Француска.

Ментор је 9 одбрањених докторских дисертација из области Фармацеутске технологије или Козметологије, једне магистарске тезе, и члан комисија за одбрану више докторских дисертација. Ментор је преко 30 специјалистичких радова. Коаутор је једног уџбеника и једног помоћног уџбеника.

За докторско и постдокторско усавршавање добила је већи број стипендија Светске фармацеутске федерације (ФИП, FIP Foundation for Education and Research) – Development Grant, International Travel Scholarship, FIP Fellowship и немачке фондације ДААД током 2002, 2003/2004. и 2007. за истраживачке боравке на Институтима за фармацеутску технологију Универзитета у Тибингену и Техничког Универзитета у Брауншвајгу, Немачка. Интензивно сарађује са поменутим институцијама, са Катедром за фармацеутску технологију Фармацеутског факултета у Љубљани, Словенија; London College of Fashion (MSc in Cosmetic Science), University of Arts, УК; Катедром за органску хемију и макромолекуле, Университy Ле Хавре- Нормандy Университy, Француска; Институтом за биологију, медицинску хемију и биотехнологију, Национална истраживачка фондација, Атина, Грчка; Катедром за фармацеутску технологију, Медицал Университy оф Гданск, Пољска; низом научно-истраживачких институција у земљи.

У текућем пројектном циклусу 2011-2018. руководилац је националног пројекта из области технолошког развоја: "Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода њихове карактеризације". У два циклуса руководи билатералним научно-истраживачким пројектима са СР Немачком (Универзитет у Тибингену) (2015-2016 - "Formulation of micro-, nano- and surfactant-free emulsion systems for poorly water soluble drugs: development and optimization of ex vivo and in vivo evaluation methods", односно 2017-2018 - "Бiosurfactants and biopolysaccharides/film-forming polymers as cosmetic raw materials and prospective pharmaceutical excipients: formulation of colloidal and film-forming delivery systems").

Члан је управног одбора (MC member) ENOVA COST акције 16231 (2017-2021): "European Network of Vaccine Adjuvants".

До сада, у својству аутора/коаутора или водећег истраживача има преко 310 публикованих радова, поглавља у међународним и националним монографијама, саопштења и техничких решења, од тога преко 90 научних/стручних радова у међународним и домаћим научним часописима, 13 монографских поглавља, 15 техничких решења, 1 патентну пријаву...

Одржала је велики број стручних предавања у оквиру акредитованих курсева Континуиране едукације на Фармацеутском факултету у Београду, као и у оквиру симпозијума СФУС-а, огранака СФУС-а, СПАС-а, Српског апотекарског друштва и Медицинске академије Српског лекарског друштва, као и за бројне фармацеутске и козметичке компаније из области фармацеутске технологије, козметологије и фармацеутске биотехнологије.

Руководилац је докторских и специјалистичких академских студија из Козметологије, те руководилац Центра за козметологију и дермофармацију. Председник је Секције за фармацеутску технологију и козметологију Савеза фармацеутских удружења Србије. Члан је Републичке стручне комисије за фармацију при МЗРС, члан више радних група МЗРС за законску регулативу у области козметичких производа, те екстерни експерт АЛИМС-а и ЦАЛИМС-а.

Истраживачки интерес: микро- и наноемулзије, наночестице/нанодисперзије, емулзије без сурфактанта, film-forming системи, слабо растворни лекови, биокомпатибилни ексципијенси, ин витро биофармацеутска карактеризација, ин виво фармакокинетика на пацовима, метода са тракама, дермална расположивост, ин виво ефикасност козметичких производа...  • Ivana Pantelić, Sanela Savić, Tanja Ilić, Marija Todosijević, Miroslav Savić, Snežana Savić. From physicochemically stable Nanocarriers to targeted delivery: In vivo pharmacokinetic, pharmacodynamic and biodistribution studies. In: Grumezescu AM (ed) Nanoscale fabrication, optimization, scale-up and biological aspects of pharmaceutical nanotechnology. Elsevier, 2018; pp. 301-335.

  • Ilić T, Pantelić I, Lunter D, Đorđević S, Marković B, Ranković D, Daniels R, Savić S. Critical quality attributes, in vitro release and correlated in vitro skin permeation - in vivo tape stripping collective data for demonstrating therapeutic (non)equivalence of topical semisolids: a case study of "ready-to-use" vehicles. International Journal of Pharmaceutics 2017; 528: 253-67.

  • Heck R, Lukić MŽ, Savić SD, Daniels R, Lunter DJ. Ex vivo skin permeation and penetration of nonivamide from and in vivo skin tolerability of film-forming formulations containing porous silica. Eur J Pharm Sci. 2017; 106: 34-40.

  • Todosijević MN, Brezesinski G, Savić SD, Neubert RH. Sucrose esters as biocompatible surfactants for penetration enhancement: An insight into the mechanism of penetration enhancement studied using stratumcorneum model lipids and Langmuir monolayers. Eur J Pharm Sci. 2017; 99: 161-172.

  • Nikolić I, Cekić N, Ilić T, Savić S.M, Savić S. D. Biocompatible Low-energy Nanoemulsions as Novel Curcumin Carriers: Formulation Design and Physicochemical Characterization. In: Andjus P. R, Spasojević P. M, Battineli P. (ed). Serbia-Italia: Nano for Health. Belgrade, Association of Italian and Serbian Scientists and Scholars, 2017; 153-171. ISBN: 978-86-7522-057-2; http://www.ais3.ac.rs/wp-content/uploads/Serbia-Italia-Nano-for-Health.pdf.

  • Isailović, T.M., Todosijević, M.N., Djordjević, S.M., Savić, S.D. Natural Surfactants-Based Micro/Nanoemulsion Systems for NSAIDs- Practical Formulation Approach, Physicochemical and Biopharmaceutical Characteristics/Performances In: Calija B (ed), Microsized and Nanosized Carriers for Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: Formulation Challenges and Potential Benefits, 2017;  pp. 179-217.  DOI: 10.1016/B978-0-12-804017-1.00007-8.

  • Isailović T, Đorđević S, Marković B, Ranđelović D, Cekić N, Lukić M, Pantelić I, Daniels R, Savić S. Biocompatible Nanoemulsions for Improved Aceclofenac Skin Delivery: Formulation Approach Using Combined Mixture-Process Experimental Design. Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 105 (1): 308-23.

  • Zugic A, Jeremic I, Isakovic A, Arsic I, Savic S, Tadic V. Evaluation of Anticancer and Antioxidant Activity of a Commercially Available CO2 Supercritical Extract of Old Man's Beard (Usnea barbata). Plos One 2016; 11(1): e0146342; doi: 10.1371/journal.pone.0146342. IF 2015: 3,057.

  • Pantelic I, Milic J, Vuleta G, Dragicevic N, Savic S. Natural emulsifiers of the alkyl polyglucoside type and their influence on the permeation of drugs. In: N. Dragicevic and H.I. Maibach (eds). Percutaneous Penetration Enhancers Chemical Methods in Penetration Enhancement: Modification of the Stratum Corneum. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2015; pp. 231-50; ISBN: 978-3-662-47038-1; doi: 10.1007/978-3-662-47039-8_14.

  • Todosijević MN, Savić MM, Batinić BB, Marković BD, Gašperlin M, Ranđelović DV, Lukić MŽ, Savić SD. Biocompatible microemulsions of a model NSAID for skin delivery: A decisive role of surfactants in skin penetration/irritation profiles and pharmacokinetic performance. International Journal of Pharmaceutics 2015; 496 (2): 931-41.