Др сц. Невена Арсеновић-Ранин

Др сц. Невена Арсеновић-Ранин

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: АП 005
Телефон: +381 11 3951-223
Факс: +381 11 3972-840
Email: nevenaar@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Невена Арсеновић-Ранин је дипломирала 1988. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1992. и докторирала 2001. године на Фармацеутском факултету у Београду.

Доц. Невена Арсеновић-Ранин учествује у извођењу теоријске наставе из Имунологије и Имунохемије на основним студијама. Укључена је у реализацију наставе у оквиру докторских студија из Фармакологије, специјалистичких студија из Медицинске биохемије и субспецијалистичких студија из Имунохемије. Управник је Института за микробиологију и имунологију од 2005. године.

Учествовала је у реализацији пројекта Центра за имунолошка истраживања „Бранислав Д. Јанковић” „Аутоимуност” (1990-1995), подпројекта Фармацеутског факултета „Молекулска основа имуно/инфламаторног одговора – механизми регулације и модулације” (1996-2001) и пројекта „Улога хормона, неуропептида и катехоламина у модулацији сазревања лимфоцита и функцији зрелих ћелија имунског система” (2004-2005).

У оквиру научно-истраживачке активности доцент Невена Арсеновић-Ранин учествовала је у истраживањима патогенетских механизама аутоимунских и инфламаторних болести, продукције и карактеризације моноклонских антитела и неуроимуномодулације имунског система.

Објавила је укупно 11 радова у целини и 20 у виду абстракта штампаних у часописима међународног и националног значаја. На међународним скуповима и скуповима у нашој земљи учествовала је са 32 саопштења. Аутор је Приручника за практичну наставу из имунологије и имунохемије (2007. год.).

Истраживачки интерес Невене Арсеновић- Ранин обухвата имуномодулацију аутоимунских и инфламаторних болести и неуро-ендокрином модулација тимопоезе и имунског система

    • Radojević K, Arsenović-Ranin N, Kosec D, Pešić V, Pilipović I, Perišić M, Plećaš-Solarović B, Leposavić G. Neonatal castration affects intrathymic kinetics of T-cell differentiation and the spleen T-cell level, Journal of Endocrinology 2007; 192: 669-682
    • Milenkovic M, Arsenović-Ranin N, Vučićević D, Bufan B, Stojić-Vukanić Z. Fusidin ameliorates experimental autoimmune myocarditis in rats by inhibiting TNF-alpha production, Pharmazie 2007; 62: 445-448
    • Leposavić G, Pešić V, Kosec D, Radojević K, Arsenović-Ranin N, Pilipović I, Perišić M, Plećaš-Solarović B. Age-associated changes in CD90 expression on thymocytes and in TCR-dependent stages of thymocyte maturation in male rats, Experimental Gerontology 2006; 41: 574-589
    • Leposavić G, Arsenović-Ranin N, Radojević K, Kosec D, Pešić V, Vidić-Danković B, Plećaš-Solarović B, Pilipović I. Characterization of thymocyte phenotypic alterations induced by long-lasting beta-adrenoceptor blockade in vivo and its effects on thymocyte proliferation and apoptosis, Molecular and Cellular Biochemistry 2006; 285: 87-99.
    • Milenkovic M, Vučićević D, Milosavljević P, Arsenović-Ranin N, Stojić-Vukanić Z., Čolić M. Suppression of experimental autoimmune myocarditis by sodium fusidate (fusidin), Pharmacological Research 2005; 52: 491-496.