Др сц. Нели Кристина Тодоровић-Васовић

Farmaceutski fakultet

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за физику и математику
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-299
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: kisi@pharmacy.bg.ac.rs


Др Нели Кристина Тодоровић-Васовић је рођена у Пте де ла Цоурнеув, Парис, 15.11.1959. године. Основну школу и гимназију је завршила у Београду, где је уписала ПМФ у Београду 1978. године. Дипломирала је 1987 на смеру астрофизика.
Последипломске студије уписала је на Физичком факултету у Београду 1987. године и завршила их одбрањеном магистарском тезом “Анализа упрошћеног семикласичног прилаза за прорачун параметара Штарковог ширења спектралних линија неутралних атома” 1995.године. Докторску тезу “Универзалност фракталне структре код Хамилтонових система” одбранила је јануара 2005. године на истом факултету.

Од 1987 до 1990. је стипендиста Института за Физику у Земуну.Од октобра 1990. године професор физике у Петој београдској гимназији. Од октобра 1994. године била је хонорарни асистент на Саобрачајном факултету у Београду. 1996. године стручни сарадник за предмет Физика на Фармацеутском факултету у Београду. 1998. године постаје асистент за предмет Физика у Институту за Математику и Физику Фармацеутског факултета у Београду. Активни учесник изградње интерактивног односа наставника и студената.

Од 2001-2005 континуирани је сарадник на научном пројекту бр.1225 (руководилац проф. др Љубо Ристовски) који финансира Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Такође од 2006-2010 континуирани је сарадник на научном пројекту бр.141003 (Руководилац Др Бранислав Јеленковић) који финансира Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

Истраживачки интерес: Детерминистички и стохастички динамички системи.

Награде:
2004 године добила подстицајну награду Министарства за науку и заштиту животне средине за број научних радова у водечим часописима од међународног значаја

Језици: енглески, француски, руски