Др сц. Мирослав Савић

Др сц. Мирослав Савић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б/001
Телефон: +381 11 3951-280
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: miroslav@pharmacy.bg.ac.rs


Мирослав Савић је рођен 23.08.1973. године у Краљеву. Фармацеутски факултет у Београду завршио је 1997. године. Од 1998. је запослен на Институту за фармакологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, прво као асистент-приправник, а од 2003. као асистент. Магистарску тезу под називом “Ефекти атропина на понашање пацова трованих органофосфорним једињењима и утицај диазепама на ове ефекте” одбранио је 2002. на Медицинском факултету у Београду. Докторску дисертацију под називом “Ефекти супстанци са афинитетом за бензодиазепинско место везивања ГАБАА рецептора на спонтано и условљено понашање пацова” одбранио је 2004. године, такође на Медицинском факултету у Београду.

У звање доцента за предмет фармакологија изабран је 2005. године. Учествује у настави за студенте додипломских и докторских студија из фармакологије, као и за специјализанте из фармацеутске информатике. Од стране студената оцењиван је високим оценама за квалитет наставе.

Основна област истраживања Мирослава Савића је бихејвиорална фармакологија. У овој области, остварује сарадњу са референтним иностраним лабораторијама, а у оквиру реализације пројекта из области основних истраживања код Министраства науке Републике Србије, под називом „Бихејвиорална карактеризација новосинтетисаних супстаци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБААрецептора“, којим и руководи, Мирослав Савић је публиковао 14 радова у часописима индексираним у Science Citation Index-у.

У оквиру стручних активности, Мирослав Савић је члан Комисије за традиционалне и биљне леове при Агенцији за лекове и медицинска средства (2007-), и члан стручног одбора Фармацеутског друштва Србије (2007-).

Као предавач, учествовао је на више стручних скупова које су организовали Фармацеутско друштво Србије и Фармацеутско друштво Републике Српске.

Истраживачки интерес: Бихејвиорална фармакологија; психофармакологија супстанци са афинитетом за бензодиазепинско место везивања ГАБАА рецептора; биоинжењеринг коже; оксидативни метаболизам можданог ткива

Језици: енглески, немачки (пасивно)