Др сц. Марина Миленковић

Dr sc. Marina Milenković

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: АП 005
Телефон: +381 11 3951-226
Факс: +381 11 3972-840
Email: marinama@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Марина Миленковић је завршила основну школу и гимназију у Београду. Дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1988. године. На истом факултету одбранила је магистарску тезу под насловом „Вредности андрогена у инсулин зависних болесница у генеративном периоду ” 1993. године. Специјализацију из Микробиологије са паразитологијом завршила је 1998. године на Медицинском факултету, Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под насловом „Експериментални аутоимуни миокардитис-утицај имуномодулаторних лекова на развој и ток болести” одбранила је 2002. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Након завршеног лекарског стажа, 1989. године, запослила се у Медицинском одељењу за развој нових лекова- ИЦН Галеника у Београду, где је радила до 1992. године. Од 1994. године запослена је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, прво као асистент приправник, а потом као доцент и ванредни професор на предмету Микробиологија. У звање редовног професора изабрана је 2013. године. У периоду од 2010-2013. године била је Шеф Катедре за микробиологију и имунологију. Марина Миленковић учествује у реализацији наставе из предмета Микробиологија и Одабрана поглавља фармацеутске микробиологије на додипломским студијама, као и на специјализацији из Медицинске биохемије, Санитарне хемије и академске специјализације Пуштање лека у промет. У периоду од 2006-2013 била је руководилац докторских студија Модул-Фармацеутска микробиологија. Коаутор је два универзитетска уџбеника из микробиологије. Од 1996. године била је сарадник на 4 научно-истраживачка пројекта Министарства науке Републике Србије. Од 2011 учествује у истраживањима у оквиру пројеката: „Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација“ и „Гени и молекуларни механизми у основи пробиотичке активности лактобацила“. У часописима са SCI листе објавила је 57 радова in extenso који су према подацима базе Scopus цитирани 147 пута (без аутоцитата).

Истраживачки интерес Марине Миленковић обухвата испитивања антимикробних, анти-инфламацијских и хепатопротективних својстава синтетских једињења и биљних производа - етарских уља и екстраката изолованих из различитих врста биљака, испитивање имуномодулаторних својстава пробиотичких сојева микроорганизама у експерименталним моделима аутоимунских болести (експериментални аутоимунски миокардитис и колитис).

Језици: енглески, француски, руски

  • Lukic J, Strahinic I, Milenkovic M, Golic N, Kojic M, Topisirovic Lj, Begovic J. Interaction of Lactobacillus fermentum BGHI14 with Rat Colonic Mucosa: Implications for Colitis Induction, Applied and Environmental Microbiology, (2013), vol. 79(18), 5735-5744.
  • Koutsaviti A, Bazos I , Milenkovic M , Pavlovic-Drobac M, Tzakou O. Antimicrobial Activity and Essential Oil Composition of Five Sideritis taxa of Empedoclia and Hesiodia Sect. from Greece. Records of natural products, (2013), vol. 7(1), 6-14.
  • Cobeljic B, Pevec A, Turel I, Swart M , Mitic D , Milenkovic M, Markovic I, Jovanovic M, Sladic D, Jeremic M, Andjelkovic K. Synthesis, characterization, DFT calculations and biological activity of derivatives of 3-acetylpyridine and the zinc(II) complex with the condensation product of 3-acetylpyridine and semicarbazide. Inorganica chimica acta, (2013), vol. 404, 5-12.
  • Stevanovic M , Skapin S, Bracko I , Milenkovic M, Petkovic J, Filipic M , Uskokovic D. Poly(lactide-co-glycolide)/silver nanoparticles: Synthesis, characterization, antimicrobial activity, cytotoxicity assessment and ROS-inducing potential. Polymer, (2012), vol. 53 (14), 2818-2828.
  • Pavlovic I, Petrovic S, Radenkovic M, Milenkovic M, Couladis M , Brankovic S , Pavlovic-Drobac Milica M , Niketic Marjan S. Composition, antimicrobial, antiradical and spasmolytic activity of Ferula heuffelii Griseb. ex Heuffel (Apiaceae) essential oil, Food Chemistry, (2012), vol. 130 (2), 310-315.
  • Stevanovic M, Skapin S, Bracko I, Milenkovic M, Petkovic J, Filipic M, Uskokovic D. Poly(lactide-co-glycolide)/silver nanoparticles: Synthesis, characterization, antimicrobial activity, cytotoxicity assessment and ROS-inducing potential, Polymer, (2012), vol. 53(14), 2818-2828.
  • Porciatti E, Milenkovic M, Gaggelli E, Valensin G, Kozlowski H, Kamysz W, Valensin D. Structural Characterization and Antimicrobial Activity of the Zn(II) Complex with P113 (Demegen), a Derivative of Histatin 5, Inorganic chemistry, (2010), vol. 49 (19), 8690-8698.
  • Milenkovic M, Arsenovic-Ranin N, Stojic-Vukanic Z, Bufan B, Vucicevic D, Jancic I. Quercetin Ameliorates Experimental Autoimmune Myocarditis in Rats, Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, (2010), vol. 13 (3), 311-319.
  • Milenkovic M, Arsenovic-Ranin N, Vucicevic D, Bufan B, Stojic-Vukanic Z. Fusidin ameliorates experimental autoimmune myocarditis in rats by inhibiting TNF-alpha production, Pharmazie, (2007),vol. 62 (6), 445 -448.
  • Milenkovic M, Vucicevic D, Milosavljevic P, Ranin N, Stojic-Vukanic Z, Colic M. Suppression of experimental autoimmune myocarditis by sodium fusidate (fusidin), Pharmacological Research, (2005), vol. 52 (6), 491-496.