Др сц. Јелена Паројчић

Др сц. Јелена Паројчић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б309
Телефон: +381 11 3951-371
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: jelena.parojcic@pharmacy.bg.ac.rs


Јелена Паројчић је дипломирала је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 1992. године. На истом факултету је 1996. године одбранила магистарску тезу, 2004. године докторску дисертацију, а 2005. године специјалистички рад из области фармацеутске технологије. У звање редовног професора изабрана је 2014. године.

Проф. др Јелена Паројчић учествује у извођењу наставе из предмета Фармацеутска технологија 3, Индустријска фармација и Ветеринарски лекови у оквиру интегрисаних академских студија фармације, као и већег броја предмета у оквиру докторских академских студија модул Фармацеутска технологија, специјалистичких академских студија Индустријска фармација и специјализације здравствених радника из области фармацеутске технологије. Била је ментор више од 60 завршних радова студената основних и интегрисаних академских студија, 38 специјалистичких радова и 7 докторских дисертација. Аутор је или коаутор 69 научних и стручних радова (од чега 46 објављених у међународним научним часописима) и више од 160 презентација на домаћим и међународним научним и стручним скуповима.

У току 2005. године је, као стипендиста Министарства за науку Републике Србије, боравила на постдокторском усавршавању на Фармацеутском факултету Тринити колеџа Универзитета у Даблину. У току 2014. године је, као стипендиста у оквиру програма Фулбрајт, боравила у шестомесечној студијској посети на Фармацеутском факултету Универзитета Вашингтон у Сијетлу.

Завршила је последипломско усавршавање из области медицинске едукације (Postgraduate Certificate in Medical Education) на Универзитету у Дандију, као и програм усавршавања из области наставе фармације (Тeaching Certificate in Pharmacy Education) на Универзитету Вашингтон.

Проф. др Јелена Паројчић је члан Стручног одбора и председник Секције за фармацеутске науке Савеза фармацеутских удружења Србије. У периоду 2009-2012. обављала је дужности Продекана за науку и међународну сарадњу Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Била је председник или члан научног одбора већег броја домаћих и међународних научних и стручних скупова. Координатор је ЦЕЕПУС мреже међууниверзитетске сарадње CEKA PharmTech (Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology).

Истраживачки интерес проф. др Јелене Паројчић обухвата развој и оптимизацију формулације савремених чврстих фармацеутских облика; биофармацеутске аспекте карактеризације лекова, укључујући развој физиолошки заснованих фармакокинетичких модела и биорелевантних in vitro метода за њихову карактеризацију и успостављање in vitro – in vivo корелације.


  • Дrašković M, Medarević D, Aleksić I, Parojčić J. In vitro and in vivo investigation of taste-masking effectiveness of Eudragit E PO as drug particle coating agent in orally disintegrating tablets. Drug Dev Ind Pharm 2017; 43(5): 723-731.
  • Beloica S, Cvijic S, Bogataj M, Parojcic J. In vitro - in vivo - in silico approach in biopharmaceutical characterization of ibuprofen IR and SR tablets. Eur J Pharm Sci 2015; 75: 151-9.
  • Aleksić I, Djuriš J, Ibrić S, Parojčić J. An investigation into the usefulness of different empirical modeling techniques for better control of spray-on fluidized bed melt granulation. Int J Pharm 2015; 496(2):627-635.
  • Ilić M, Đuriš J, Kovačević I, Ibrić S, Parojčić J. In vitro - in silico - in vivo drug absorption model development based on mechanistic gastrointestinal simulation and artificial neural networks: nifedipine osmotic release tablets case study. Eur J Pharm Sci 2014; 62:212-8.
  • Cvijić S, Parojčić J, Langguth P. Viscosity-mediated negative food effect on oral absorption of poorly-permeable drugs with an absorption window in the proximal intestine: In vitro experimental simulation and computational verification. Eur J Pharm Sci 2014; 61:40-53.
  • Aleksić I, Duriš J, Ilić I, Ibrić S, Parojčić J, Srčič S., In silico modeling of in situ fluidized bed melt granulation., Int J Pharm 2014; 466(1-2):21-30.
  • Stojkovic A, Parojcic J, Djuric Z, Corrigan OI., A case study of in silico modelling of ciprofloxacin hydrochloride/metallic compound interactions, AAPS PharmSciTech 2014; 15(2):270-8.
  • Parojčić J, Stojković A, Tajber L, Grbić S, Paluch K, Djurić Z, Corrigan OI. Biopharmaceutical Characterization of Ciprofloxacin HCl–Ferrous Sulfate Interaction. J Pharm Sci 2011; 100(12): 5174-84.
  • Kovačević I, Parojčić J, Homsek I, Tubić-Grozdanis M, Langguth P. Justification of biowaiver for carbamazepine, a low soluble high permeable compound, in solid dosage forms based on IVIVC and gastrointestinal simulation. Mol Pharm 2009; 6(1):40-7.
  • Parojčić J, Corrigan O.I, Rationale for ibuprofen co-administration with antacids: potential interaction mechanisms affecting drug absorption, Eur J Pharm Biopharm 69(2):640-647, 2008

Save