Др сц. Виолета Допсај

Др сц. Виолета Допсај

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-399
Факс: +381 11 3972-840

Email: violeta.dopsaj@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Виолета Допсај је дипломирала 1981. г на Фармацеутском факултету у Београду. Магистарски рад под насловом “Одређивање концентрације лактата као показатеља анаеробне способности спортиста” одбранила је 1987.г. Докторску дисертацију под насловом “Одређивање цитокина у најранијим стадијумима развоја ооцита и ембриона у поступку ин витро фертилизације” одбранила је 1999. г. на Фармацетском факултету у Београду.

Од марта 1987. г. запослена је у Институту за Медицинску биохемију Клиничког центра Србије, а од 1992. г. налази се на месту начелника Одељења за лабораторијску хематологију и хемостазу у Центру за поликлиничку дијагностику. Специјализацију из Медицинске биохемије завршила је 1991. г. а субспецијализацију из Клиничке имунохемије 3.2.2003. г.

Учествује у извођењу теоријксе и практичне наставе на предметима клиничка хемија и медицинска биохемија за смер медицински биохемичар, докторских и специјалистичких студија из медицинске биохемије. Члан је комисије за одбрану специјалистичких радова.

Од 1991. године учествује у пројектима Министарства науке, технологије и развоја, Републике Србије, као и у текућем пројекту (2005-2010) Министарства науке Републике Србије.

Области истраживања и интересовања: медицинска биохемија, клиничка биохемија, клиничка имунохемија, лабораторијска хематологија и хемостаза, биохемија спорта.

У оквиру континуиране едукације учествовала је као предавач на 5 курсева континуиране едукације: 3 курса на Фармацеутском факултету и 2 курса на Медицинском факултету у Београду.

Поред тога, организовала је 2 курса континуиране едукације на Фармацеутском факултету: Антикоагулантна терапија-клинички и лабораторијски аспекти (2005. г) и Основе лабораторијске дијагностике и лечења анемије (2006. г) са којих су публиковане монографије под истим насловима.

Објавила је укупно 72 рада и саопштења, 2 монографије, коаутор на уџбенику Лабораторијска хематологија и рецензент на уџбенику Медицинска биохемија. Члан је Републичке комисије за медицинску и клиничку биохемију при Минстарству здравља Републике Србије, Комисије за здравствене технологије у Министарству здравља Републике Србије, и Програмског савета Центра за континуирану едукацију Фармацеутског факултета.

    • Antunović P, Marisavljević D, Kraguljac N, Jelušić V. Severe hypercalcemia and extensive osteolytic lesions in adult patient with T cell acute lymphoblastic leukemia. Medical oncology 1998; 15: 58-60
    • Jelušić V, Ljubić A, Veljković M, Majkić-Singh N. Pro-inflamatory cytokines in follicular fluid during IVF. Human reproduction 2000; 15: 140-1.
    • Jelušić V, Ljubić A, Veljković M, Majkić-Singh N. Cytokines in follicular fluid of women undergoing in vitro fertilization. Jug Med Biohem 2000; 19 (2): 87-93.
    • Dopsaj V. Značaj solubilnog transferinskog receptora u laboratorijskoj dijagnostici statusa gvožđa u organizmu. Arh farm 2002; 3: 257-64.
    • Šumarac Z, Dopsaj V, Tulić I, Dajak M, Vukosavljević D, Jovičić S, Majkić-Singh N. The effect of hormonal therapy on hemostatic parameters in in vitro fertilization. Jugoslov Med Biohem 2004; 23 (1); 37-42.