Др сц. Светлана Игњатовић

Farmaceutski fakultet

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3615-631
Факс: +381 11 3615-631
Email: svetlana.ignjatovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Светлана Игњатовић је дипломирала 1981. године, магистрирала 1987. године и докторирала 1997. године на Фармацеутском факултету у Београду. Специјалистички испит (медицинска биохемија) је положила 1991. године, а субспецијалистички (клиничка ензимологија) 2000. године на Фармацеутском факултету у Београду.

Од 1987. године ради у Институту за медицинску биохемију Клиничког центра Србије и од 2003. године је начелник Центра за поликлиничку лабораторијску дијагностику.

Од 1991. године учествује у пројектима Министарства за науку Републике Србије, као и у текућем пројекту (2005 – 2010) “Биохемијски показатељи оштећења и дисфункције органа”, као сарадник.

Курс “Quality Assurance in Laboratory Medicine” је завршила 1991. године у Будимпешти, а 1992. године “Quality assurance in clinical laboratories” у Бирмингему. Курс “Assessor training course for laboratory accreditation” завршила је 2003. године у у Београду, а 2005. године «Course on Evidence-Based Laboratory Medicine» у Будимпешти. Била је организатор два курса «Туморски маркери» у организацији Друштва медицинских биохемичара Србије (ДМБС), као и предавач на курсевима за иновацију знања у организацији Фармацеутског и Медицинског факултета у Београду и ДМБС.

Учествује у настави за студенте додипломских и докторских студија, као и специјализације из области Медицинска биохемија. Ментор је једне докторске тезе (у току), као и члан комисије за одбрану једне докторске тезе, шест магистарска рада и ментор 93 дипломска рада. Члан је комисије за одбрану специјалистичког испита из области Медицинска биохемија.

Објавила је укупно 204 радова и саопштења.

Била је члан редакционог одбора часописа “Југословенска медицинска биохемија”(од 2007. године Journal of Medical Biochemistry), а од 2006. године и један од два главна уредника.

Председник је комисије за контролу квалитета и акредитацију ДМБС и задужена за спровођење програма спољашње контроле квалитета рада клиничко-биохемијских лабораторија у Србији под називом СНЕQАС-медицинска биохемија. Током 2003. год. била је национални кординатор пројекта ИМЕП-17 (Trace and Minor Constituents in Human Serum) који је организовао Институт за референтне материјале и мерење Истраживачког центра европске комисије.

Члан је Савета Фармцеутског факултета од 2007. године.

    • Ignjatović S, Majkić-Singh N. Study of the kinetic characteristics of D-amino acid oxidase using 2,2’-azinodi(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) as oxygen acceptor. Analytica Chimica Acta 1994; 285/3: 369-375.
    • Ignjatović S, Majkić-Singh N, Mitrović M, Gvozdenović M. Biochemical evaluation of patients with acute pancreatitis. Clin Chem Lab Med 2000; 38(11): 1141-1144
    • Vodnik T, Ignjatović S, Majkić-Singh N. Changes in the plasma levels of protein C system parameters in pregnancy. Scand J Clin Lab Invest 2003; 63: 481-488.
    • Radenković D, Bajec D, Karamarković A, Stefanović B, Milić N, Ignjatović S, Gregorić P, Milićević M. Disorders of hemostasis during the surgical management of severe necrotizing pancreatitis. Pancreas 2004; 29(2): 152-156.
    • Jovičić S, Ignjatović S, Dajak M, Majkić-Singh N. Analytical performance and clinical efficacy for cardiovascular risk estimation of an Olympus immunoturbidimetric high-sensitivity C-reative protein assay. Clin Chem Lab Med 2006; 44(2): 228-231.