Др сц. Слађана Шобајић

Dr sc. Slađana Šobajić

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за броматологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б 203
Телефон: +381 11 3951-326
Факс: +381 11 3972-840
Emailsladjana.sobajic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др Слађана Шобајић је редовни професор на Катедри за броматологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Слађана Шобајић је магистрирала 1991. године на Фармацеутском факултету у Београду. Докторат је одбранила 1996. године на Фармацеутском факултету у Београду, за који је добила награду Галенике за најбољу докторску дисертацију.

На Катедри за броматологију др Слађана Шобајић учествује у реализацији наставе на интегрисаним академским студијама на оба смера у оквиру предмета Броматологија, Контрола здравствене исправности намирница 1 и 2 и Дијететика, и у оквиру последипломских студија – академских специјалистичких студија, здравствене специјализације и докторских студија.

Од 1996. године др Слађана Шобајић учествује у пројектима Министарства науке, технологије и развоја Републике Србије. Коаутор је 132 научна и стручна рада, од чега 26 радова у часописима са СЦИ листе са импакт фактором и 35 радова у националним часописима. Коаутор је једног универзитетског уџбеника. Члан је Етчког комитет за клиничка испитивања, члан Савета факултета и члан Комисије за докторске студије.

Др Слађана Шобајић је председник Друштва за исхрану Србије од 2008. године.

Истраживачки интерес др Шобајић је у областима хемије хране и дијететских производа; физиолошких, биохемијских, здравствених ефеката састојака хране; процене уноса нутримената, адитива и контаминаната, у липидологији.
  • Gordana Perunicic-Pekovic, Zorica Rasic-Milutinovic, Sladjana Sobajic, Ivana Djuricic and Radojka Maletic: Protein-energy wasting, chronic inflammation and PUFAs: metabolic and cardiovascular risk in ESRD; Chapter V, In: Fish Consumption and Health, Editors: George P, Gagne and Richard H, Medrano; ISBN 978-1-60741-151-2, 2009 Nova Science Publishers, Inc.
  • Šobajić S: Dijetetski preparati sa antioksidativnim delovanjem. U monografiji «Oksidativni stres», urednik M. Đukić, Mono i Manjana, Beograd, 93-107, 2008 (ISBN 978-86-7804-156-3).
  • Đorđević B, Šobajić S, Dikić N: Odgovor na izazove suplementacije u sportu U monografiji: Bela knjiga : Timski doktor – karika koja nedostaje; urednik N. Dikić, 37-41, 2008 (ISBN 978-86-906485-7-3).
  • Rabrenović B, Dimić E, Maksimović M, Šobajić S, Gajić-Krstajić Lj. Determination of Fatty Acid and Tocopherol Compositions and the Oxidative Stability of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars Grown in Serbia. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES (2011); 29 (1):74-78 Pavlović Z, Miletić I, Jokić Ž, Pavlovski Z, Škrbić Z, Šobajić S (2010). The effect of level and source of dietary selenium supplementation on eggshell quality. Biol Trace Elem Res 133(2): 197-202.
  • Pavlović Z, Miletić I, Jokić Ž, Šobajić S (2009). The effect of dietary selenium source and level on hen production and egg selenium concentration. Biol Trace Elem Res 131 (3); 263-270.
  • Đukić N, Šobajić S, Đorđević B, Miletić I, Gajić I (2009). Dietary fiber intake of adolescents living in a boarding school in north.-eastern part of Serbia: comparison of analyzed and calculated values. Int J Food Sci Nutr 60:S6; 14.
  • Cerović, I. Miletić, D. Blagojević, S. Sobajić, M. Vasiljevska, M. Poznanić, M. Radusinović (2008). Effects of Low, Adequate and High Dietary Zinc Intake on Metabolic Interactions between Zinc, Copper and Iron in Different Mongolian Gerbil Tissues. Acta Vet. Brno 77: 17–23.
  • Đuričić I, Šobajića S, Peruničić-Peković G, Stojanov M, Rašić Z (2007). Consumption of fish oil supplement alters erythrocyte fatty acid composition in overweight, hypercholesterolemic, middle-aged Serbians. Nutrition Research 27 : 529–534
  • GB Perunicic-Pekovic, ZR Rasic, SI Pljesa, SS Šobajić, I Đuričić, R Maletic, DK Ristic-Medić (2007). Effect of n-3 fatty acids on nutritional status and inflammatory markers in haemodialysis patients. Nephrology, 12: 331-336