Др сц. Славица Ражић

Dr sc. Slavica Ražić

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б207
Телефон: +381 11 3951-208
Факс: +381 11 3972-349
Email: slavica.razic@pharmacy.bg.ac.rs

 CV                                       

                                                              


Славица Ражић је рођена у Призрену (Србија) где је заврсила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Фармацеутском факултету Београдског Универзитета где је и магистрирала. Славица Ражић је докторирала на Хемијском факултету, на Катедри за аналитичку хемију (2000), Од 2012.  је редовни професор на Катедри за аналитичку хемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Била је шеф Катедре за аналитичку хемију (2003-2007). 2014. је завршила академску специјализацију Токсиколошке процене ризика од загађивача животне средине. Славица Ражић је била ментор великог броја студентских радова додипломских и постдипломских студија (магистарских и докторских дисертација) у Србији, а била је и члан бројних комисија за ревизију и одбрану међународних докторских дисертација, као и комисија за избор у наставна звања на универзитетима у Шпанији, Грчкој, Аустрији и Македонији.

Научноистраживачка интересовања Славице Ражић су орјентисана ка аналитици биолошких и узорака из животне средине, у развоју метода и праћењу трагова елемената, применом атомске апсорпционе и емисионе спектрометрије (FAAS, FAES, ETAAS, ICP-AES i ICP-MS), комбинованих са савременим техникама припреме узорака и хемометријских метода анализе. Изузетан је значај и стални аналитички изазов расветљаање биорасположивости, мобилности, дистрибуције и акумулације елементних врста у различитим сегментима животне средине, од утицаја на заштиту здравља људи. Додатна  истраживања су орјентисана ка GC-MS, HPTLC i HPLC анализи биолошки активних органских једињења у биљкама од значаја у фитофармацији и форензици, развијајући се у два правца:  (i) у процени ризика и токсичности различитих једињења, у односу на њихов утицај на животну средину и људско здравље, као  и (ii) ка аналитичким аспектима зелене хемије и њеној улози/примени у фармацеутским наукама.

Од 2002. Славица Ражић је председник Секције за аналитичку хемију Српског хемијског друштва (СХД), као и делегат СХД-а у Секцији за аналитичку хемију Европског хемијског друштва (DAC-EuChemS). Од јануара 2017. је ангажована као председник DAC-EuChemS-а и реизабрана 2019 за период 2020-2022. Славица Ражић је члан издавачког одбора Journal of the Serbian Chemical Society и подручни редактор за аналитичку хемију. Била је потпредседник Српског хемијског друштва у периоду 2012-2016. Од 2013. Славица Ражић је званични представник Српског хемијског дрруштва у IUPAC-у (International Union of Pure and Applied Chemistry), а била је и члан Аналитичке секције IUPAC-а у периоду 2016-2017. У октобру 2020. изабрана је за члана EuChemS Executive Board са мандатом од 1. јануара 2021.

Академске награде и признања: Почасни члан Српског хемијског друштва за изузетан допринос раду Дрштва (2017), Годишња награда Српског хемијског друштва за активности и допринос Друштву (2008) и Годишња награда Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију у 2001 (2001).
 • Radosavljević Stevanović N., Jovanović M., Marini F. & Ražić S. (2020). Chemometric approach to a rapid Total Reflection Fourier Transform Infra Red analysis of complex heroin based mixtures. Applied Spectroscopy, DOI: 10.1177/0003702820969715.

 • Đurđić S., Vukojević V., Ražić S. & Mutić J. (2020). Lead isotope ratios as tool for elucidation of chemical environment in a system of Macrolepiota procera (Scop.) Singer - soil. Environmental Science and Pollution Research, DOI: 10.1007/s11356-020-07947-6.

 • Đogo Mračević S., Krstić M., Lolić A. & Ražić S. (2020). Comparative study of the chemical composition and biological potential of honey from different regions of Serbia. Microchemical Journal, 152, 104420.

 • Filipović N., Stevanović M., Veselinović Lj., Razić S., Jeremić S., Filipič M., Žegura B., Tomić S. & Čolić M. (2019). Poly (ε-caprolactone) microspheres for prolonged release of selenium nanoparticles intended for treatment of implant complications. Materials Science & Engineering C, 96, 776-789.

 • Cvetanović A., Svarc-Gajić J., Zeković Z., Razić S., Damjanović A., Zengin G., Delerue-Matos C. & Moraira M. (2018). A new source for developing multi-functional products: Biological and chemical perspectives on subcritical water extracts of Sambucus ebulus L. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 93, 1097–1104.

 • Cvetanović A., Zengin G., Zeković Z, Švarc-Gajić J., Ražić S., Damjanović A., Mašković P. & Mitić M. (2018). Comparative in vitro studies of the biological potential and chemical composition of stems, leaves and berries Aronia melanocarpa's extracts obtained by subcritical water extraction.Food and Chemical Toxicology, 121, 458-466.

 • Arsenijević J., Drobac M., Šoštarić I., Ražić S., Milenković M., Couladise M. & Maksimović Z. (2016). Bioactivity of herbal tea of Hungarian thyme based on thecomposition of volatiles and polyphenolics. Industrial  Crops and Products, (2016) 89, 14–20.

 • Agatonovic-Kustrin S., Hettiarachchi C.G., Morton D.W. & Razic S. (2015).Analysis of phenolics in wine by performance thin-layer chromatography with gradient elution and high resolution plate imaging. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 102, 93-99.

 • Loescher Ch.M., Morton D. W., Razic S. & and Agatonovic-Kustrin S. (2014). High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) and High Performance Liquid Chromatography (HPLC) for the Qualitative and Quantitative Analysis of Calendula Officinalis–Advantages and Limitations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 98, 52–59.

 • Arsenijević J., Marković J., Šoštarić I. & Ražić S. (2013).A chemometrics as a powerful tool in the elucidation of the role of metals in the biosynthesis of volatile organic compounds in Hungarian thyme samples. Plant Physiology and Biochemistry, 71, 298-306.

   

  All references are available at: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602972558