Др сц. Мирјана Ђукић

Др сц. Мирјана Ђукић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А, И спрат, 106
Телефон: +381 11 3951-308
Факс: +381 11 3972-840
Емаил: mirjana.djukic@pharmacy.bg.ac.rs 

CV, Библиографија

 


ИД подаци научног истраживача

ORCID br. http://orcid.org/0000-0003-0177-1205

SCOPUS ID: 36960096000

Researcher ID (Web of Science): N-2645-2016

Google scholar link

Oбразовање

Стечено на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду:

 • Дипломирала је (1979/80- 1984) са просечном оценом 8,52,
 • Магистрирала (Токсиколошки ефекти дисулфирама на адренергички систем код алкохоличар ) 28.05.1996. године.
 • Докторирала (Слободни радикали и антиоксидативна заштита у селективно осетљивим структурама мозга Wistar пацова при акутном тровању паракватом и дикватом) 20. 06. 2001. године, а у доктора фармацеутских наука је промовисана 29. 01 2002. године.
 • Специјалиста академске спцијализације-Биолошки лекови (завршни рад: Биолошки лекови у терапији метастатског меланома) од 30.09.2017.

Постдокторатске студије:

 • У два наврата у трајању од по годину дана: 2002-2003 и 2010-2011.год. у Center for Free radical and Antioxidant health, Department of Environmental and Occupational Health, na Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh, у Америци, код еминентног научника проф др Валериана Кагана (сарадник је код њих).

Инострани курсеви (8)

Професионална каријера:

 • 1985. - Једногодишњи стаж у Апотекарској установи Београд и положен државни испит 
 • 1988 - данас;  академска каријера на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду на Катедри за токсикологију. У звање редовног професора изабрана је 14. 11. 2012. године.
 • 2007-2018: Професор токсикологије на Фармацеутском факултету Универзитета у Тузли, БиХ
 • 2018-2020: Професор токсикологије на Фармацеутском факултету Универзитета у Нишу, Србија

Наставни рад:

 • Обавезни предмети: Токсикологија с аналитиком, Клиничко токсиколошке анализе;
 • Изборни предмети: Слободни радикали и антиоксиданси – лабораторијска дијагностика и Средства која изазивају зависност с аналитиком (за оба предмета је у потпуности припремила програм теоријске и практичне наставе-одговорни наставник), Акутна тровања лековима и Екотоксикологија.
 • Менторство: цц 35 дипломских (завршних) радова, 2 специјалистичка рада, 1 магистаријум одбрањен, 2 доктората одбрањена и 2 у току.

Учеће на пројектима - текући (сарадник): домаћа 2 и инострана 2.

Научно-истраживачки интерес: механизми токсичности (фокус: токсикологија слободних радикала), аналитичка токсикологија, злоупореба ПАС, терапија тровања, биолошки лекови.

Награде: Најбоље презентован рад младих научника (1995, Ioannina, Greece) 2nd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balcan Countries.

Језици: енглески

Библиографија
  • Ervin Taso, Vladimir Stefanovic, Ivana Stevanovic, Danilo Vojvodic, Aleksandra Topic, Aleksandra Petkovic-Curcin, Kosovka Obradovic-Djuricic, Aleksa Markovic, Mirjana Djukic and Dragana Vujanović. Influence of Dental Restorations on Oxidative Stress in Gingival Crevicular Fluid. Oxidative Medicine and Cellular Longevity Received 1 February 2018; Accepted 25 March 2018, Published 24 July 2018. 17 pages (IF 4.44)
  • Mirjana Djukic, Mara Fesatidou, Iakovos Xenikakis, Athina Geronikaki, Violina T. Angelova, Vladimir Savic, Marta Pasic, Branislav Krilovic, Dusan Djukic, Borko Gobeljic, Marina Pavlica, Ana Djuric, Ivan Stanojevic, Danilo Vojvodic, Luciano Saso. In vitro antioxidant activity of thiazolidinone derivatives of 1, 3-thiazole and 1, 3, 4-thiadiazole. Chemico-Biological Interactions, 25 April 2018; 286: 119-131. (IF 4.593)
  • Bisevac JP, Djukic M, Stanojevic I, Stevanovic I, Mijuskovic Z, Djuric A, Gobeljic B, Banovic T, Vojvodic D. Association Between Oxidative Stress and Melanoma Progression. Journal of Medical Biochemistry. 2018 Jan 1;37(1):12-20. (IF 1.148)
  • Djuric A, Begic A, Gobeljic B, Pantelic A, Zebic G, Stevanovic I, Djurdjevic D, Ninkovic M, Prokic V, Stanojevic I, Vojvodic D. Subacute alcohol and/or disulfiram intake affects bioelements and redox status in rat testes. Food and Chemical Toxicology. 2017 ;105:44-51. (IF 3.778)
  • Begic A, Djuric A, Ninkovic M, Stevanovic I, Djurdjevic D, Pavlovic M, Jelic K, Pantelic A, Zebic G, Saso L, Dejanovic B, Stanojevic I, Vojvodic D, Djukic M. Disulfiram moderately restores impaired hepatic redox status of rats subchronically exposed to cadmium. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2017; 32(1):478-89. (IF 4.293)
  • Angelova VT, Valcheva V, Vassilev NG, Buyukliev R, Momekov G, Dimitrov I, Saso L, Djukic M, Shivachev B. Antimycobacterial activity of novel hydrazide-hydrazone derivatives with 2H-chromene and coumarin scaffold. Bioorganic & medicinal chemistry letters. 2017; 27(2), 223-227. (IF 2.930)
  • Stanojevic I, Miller K, Kandolf-Sekulovic L, Mijuskovic Z, Zolotarevski L, Jovic M, Gacevic M, Djukic M, Arsenijevic N, Danilo Vojvodic. A subpopulation that may correspond to granulocytic myeloid-derived suppressor cells reflects the clinical stage and progression of cutaneous melanoma. Int Immunol 2016; 28:87-97. (IF 3.748)
  • Angelova VA, Vassilev VNG, Nikolova-Mladenova B, Vitas J, Malbaša R, Momekov G, Djukic M, Saso L. Antiproliferative and Antioxidative effects of Novel Hydrazone Derivatives Bearing Coumarin and Chromene Moiety. Med Chem Res 2016; 25 (9): 2082–2092. (IF 1.277)
  • Djuric A, Begic A, Gobeljic B, Ninkovic M, Stanojevic I, Vojvodic D, Pantelic A, Zebic G, Prokic V, Dejanovic B, Stojanovic I, Pavlica M, Djukic D, Saso L, Djurdjevic D, Pavlovic M, Topic A, Vujanovic D, Stevnovic I, Djukic M. Oxidative stress, bioelements and androgen status in testes of rats subacutely exposed to cadmium. Food Chem Toxicol 2015; 86:25–33. (IF: 3.584)
  • Yanamala N, Kapralov AA, Djukic M, Peterson J, Mao G, Klein-Seetharaman J, Stoyanovsky DA, Stursa J, Neuzil J, Kagan VE. Structural re-arrangement and peroxidase activation of cytochrome c by anionic analogues of vitamin E: tocopherol-succinate and tocopherol-phosphate. J Biol Chem 2014; 289(47): 32488-98. (IF: 3. 43)