Др сц. Катарина Карљиковић-Рајић

Др сц. Катарина Карљиковић-Рајић

Звање: редовни професор

Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А 207
Телефон: +381 11 3951-260
Факс: +381 11 3972-840
Емаил: kkrajic@pharmacy.bg.ac.rs

 

CV


Катарина Карљиковић-Рајић дипломирала је 1979 год. на Фармацеутском факултету у Београду, магистрирала 1984 год. и докторирала 1991 год. на Фармацеутском факултету у Београду.

Проф. Др Катарина Карљиковић-Рајић учествује у реализацији теоријске и практичне наставе за предмете Аналитичка хемија И , Аналитичка хемија ИИ и изборног предмета Аналитичка хемија у фармацеутској пракси (дипломске мастер студије), теоријске наставе за предмет Методе примењене аналитичке хемије (Специјализација из Санитарне хемије) и биће укључена у докторске студије из области Фармацеутске хемије за модул предмета Физичко-хемијске особине биолошки активних једињења.

У току студијског боравка – Институте оф Аналyтицал анд Пхармацеутицал Цхемистрy (Профессор А.Ф.Фелл), Фацултy оф Пхармацy, Университy оф Брадфорд, УК (октобар 1987 – априла 1988год. и јули 1990год.) радила је на примени деривативне спектрофотометрије (део докторске дисертације) и ХПЛЦ методе у фармацеутским анализама као и истраживањима за увођење монографије за методу деривативне спектрофотометрије у Британску фармакопеју.

Континуирано је била ангажована као сарадник, на 5 научноистраживачких пројеката од 1981год., финансираних од Министарства науке, сада на пројекту 142072 за период 2005-2010год.

Објавила је укупно 136 научних радова и саопштења.

За 40 научних радова публикованих у часописима од међународног значаја (34 рада са СЦИ листе) нађено је 90 цитата-подаци Универзитетске библиотеке (период 1983/новембар 2007год.). Коаутор је једног универзитетског уџбеника, једне збирке задатака и три практикума.

Била је ментор једне докторске дисертације, члан комисија за оцену и одбрану две докторске дисертације, две магистарске тезе и три специјалистичка рада из Испитивања и контроле лекова.

Одржала је три предавања по позиву: у Аналитичкој секцији на позив СХД 1994год., у Департмент оф Медицинал Цхемистрy, Цоллеге оф Пхармацy, Университy оф Флорида, УСА 2003год., и у оквиру презентације Југословенске фармакопеје 2000 (Пх.Југ.В) 2001год., на позив Фармацеутског друштва Републике Српске, Теслић, Република Српска. Професор је по позиву, у Истраживачкој станици Петница, за полазнике курса Хемије (период 1998-2007год. укупно 14 предавања).

Чланство у редакцијама научних часописа: национални часопис Архив за фармацију од 1993год. (у периоду 2002-2004год. један од уредника); међународни часописи: J.Pharm.Biomed.Anal. 2004-2006год.; Chromatographia 2004-2007год.

Рецензент је за часописе:

 • Архив за фармацију;
 • J.Serb.Chem.Soc;
 • Talanta;
 • J. Chromatogr. A.;
 • J. Pharm. Biomed. Anal.
 • Chromatographia.

Учествовала је као ментор у увођењу студената у научноистраживачки рад за 8 студентских пројеката, а резултати су презентовани на националним и међународним скуповима, публикована су два рада у часописима од међународног значаја, два рада награђена Октобарском наградом града Београда за 1984 и 1986 годину, и један рад награђен поводом дана Универзитета у Београду за 2004 год., и била је ментор за 62 одбрањена дипломска рада.

У досадашњем периоду била је ангажована у раду Комисија за упис студената, Комисије за последипломске студије, управник Института за аналитичку хемију, члан Савета Универзитета у Београду, продекан за наставу, а од 1996год. континуирано је члан Савета за природно-математичке науке Републичке Фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

Истраживачки интерес: Развој и валидација спектроскопских, електрохемијских и сепарационих (ХПЛЦМЕКЦ) метода у фармацеутским анализама (аналитика дозираних облика, фармацеутска чистоћа; деградационе реакције, анализе у биолошким узорцима; узорци хране); примене комплексних једињења у аналитици лекова, анализе инклузионих комплекса, испитивања интермолекулских интеракција, равнотеже комплексирања уз измену лиганда за диастерео-енантио сепарације применом хроматографске (ЦЛЕЦ) методе.

Награде:
Награда Министарства науке и заштите животне средине за научни допринос-категорија истраживача А-2 (Област Хемије)(2002-2004).

Језици: енглески
  • Injac R., Kac J., Mlinaric A., Karljikovic-Rajic K., Micellar electrokinetic capillary chromatography determination of zinc bacitracin and nystatin in animal feed, J Sep Sci 2006; 29: 1288-1293.
  • Čudina O., Karljiković-Rajić K., Ruvarac-Bugarčić I., Janković I., Interaction of hydrochlorothiazide with cationic surfactant micelles of cetyltrimethylammonium bromide, Colloids and Surfaces A: Physicochem Eng Aspects 2005; 256: 225-232.
  • Parojčić J., Karljiković-Rajić K., Đurić Z., Jovanović M., Ibrić S., Development of the Second-order Derivative UV Spectrophotometric Method for Direct Determination of Paracetamol in Urine Intended for Biopharmaceutical
  • Characterisation of Drug Products, Biopharm Drug Dispos 2003; 24: 309-314. Karljiković-Rajić K., Novović D., Marinković V., Agbaba D., First-order UV-derivative spectrophotometry in the analysis of omeprazole and pantoprazole sodium salt and corresponding impurities, J Pharm Biomed Anal 2003; 32: 1019-1027.
  • Nikolić N., Veselinović D., Vučina J., Lingeman H., Karljiković-Rajić K., Chiral ligand-exchange chromatography for diastereo-enantio separation of exametazime, J Pharm Biomed Anal 2003; 32: 1159-1166.