Др сц. Иван Станковић

Dr sc. Ivan Stanković

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за броматологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-345
Факс: +381 11 3972-840
Email: istank@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др Иван Станковић је дипломирао 1985. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрао је 1992, а докторску тезу одбранио је 1996. године на Фармацеутском факултету у Београду. Специјалистичке студије из Саанитарне хемије завршио је 1999. године.

Др Иван Станковић учествује у реализацији наставе дипломских и последипломских студија у звању редовног професора у Институту за броматологију. Био је члан комисије за одбрану једне докторске дисертације, једне магистарске тезе, ментор или члан 11 комисија за одбрану специјалистичких радова и ментор или члан комисије за одбрану преко 100 дипломских радова.

Учествовао је у више научних пројеката финансираних од стране Министарства науке. Објавио је укупно 118 радова у међународним и домаћим монографијама, часописима и зборницима радова са међународних и домаћих скупова.

Експерт је Заједничког ФАО/WХО експертског комитета за адитиве хране и контаминенте (ЈЕЦФА), и ФАОКомитета за хемијски састав хране, делегат Србије у Кодекс комитету за адитиве хране и контаминенте (ЦЦФАЦ) и Кодекс комитету за исхрану и намирнице за ппосебне дијететске намене (ЦЦНФСДУ).

Председник је Националне Комисије за адитиве и председник или члан великог броја радних група за израду нацрта закона, правилника и стандарда о квалитету и безбедности хране и предмета опште употребе.

Члан је фармацеутског друштва Србије – секција за санитарну хемију, члан надзорног одбора Југословенског друштва за исхрану, председник или члан научног одбора пет симпозијума, председавајући већег броја међународних и националних научних и стручних скупова.

Уредник је две националне монографије и рецензент неколико међународних и домаћих часописа и монографија.

Истраживачки интерес: Хемија хране; процена ризика; утицај исхране на здравље

Награде:
2006. Медаља за изузетан научни допринос раду и успеху Заједничког ФАО/WХО експертског комитета за адитиве хране (ЈЕЦФА), Рим, Италија.

Језици: енглески    • I. Stanković, I. Miletić, B. Đorđević, Determination of anti-secalin antibodies in sera from coeiac patients by Elisa –based assay, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analalysis 18 (1998) 255-260.
    • S. Shifman, I. Miletić, V. Miletić, I. Stanković, Identification of gliadin presence in pharmaceutical products: Appropriateness of polyclonal antibodies for detection of gliadin and other toxic prolamins, Journal of pediatric gastroenterology and nutrition vol. 21, No.4, 1995, 482-483
    • I. Stankovic, I. Miletic, Identication of the presence of gliadin in drugs using the dot-blot assay, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 14, 1996, 1339-1342
    • Ivan Stanković, Pullulan – Chemical and Technical Assessment, u JECFA on line publication, http://www.fao.org/ag/agn/agns/jecfa_archive_cta_en.asp, 65th JECFA Chemical and Technical Assessment/Pullulan.pdf, 2005, 1-8
    • I. Stanković, Zeaxanthin (Synthetic), u Compendium of food additive specifications, FAO Food and Nutrition Paper 52, Add. 12, Rim, 2004, 61-64, ISBN 92-5-105246-8