Др сц. Гордана Поповић

Dr sc. Gordana Popović

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за општу и неорганску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А, 004
Телефон: +381 11 3951-215
Факс: +381 11 3974-349
Emailgpopovic@pharmacy.bg.ac.rs


CV
 


Гордана Поповић је дипломирала 1982. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Последипломске студије похађала је на Хемијском факултету Универзитета у Београду (1987-1990). Магистрску тезу под насловом ”Проучавање хомогених и хетерогених киселинско-базних равнотежа неких 1,4-бензодиазепина” одбранила је 1990. На истом факултету 1994. године одбранила је докторску дисертацију под насловом “Протолитичке равнотеже 1,4-бензодиазепина”.

Након завршеног стажа у Апотекарској установи „Београд“ и положеног стручног испита, радила је као фармацеут у апотекама исте установе, до 1984. године. На Фармацеутском факултету у Универзитета у Београду почела је да ради 1984. године као сарадник на предмету Општа и неорганска хемија. На истом факултету бирана је у сва звања од асистента приправника (1987. год.) до редовног професора (2006. год).

Гордана Поповић учествује у извођењу теоријске наставе из предмета Општа и неорганска хемија на интегрисаним академским студијама Фармација и Фармација – медицинска биохемија, као и теоријске и практичне наставе на изборном предмету Хемија раствора за студије Фармације. На докторским студијама учествује у извиђењу теоријске и практичне наставе изборног предмета Протолитичке равнотеже у оквиру модула Фармацеутска хемија – методе структурне анализе.

Била ментор 200 дипломских радова, 4 магистарске тезе и 2 докторске дисертације, одбрањених на Фармацеутском факултету и Хемијском факултету у Београду.

У часописима са СЦИ листе објавила је 42 рада

(Analyst, Acta chromatographica, Canadian journal of chemistry, Journal of AOAC international, Journal of chromatography A, Journal of chemical and engineering data, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, Journal of planar chromatography – Modern TLC, Journal of liquid chromatography and related technologies, Journal of the serbian chemical society, Journal of chromatographic science, Journal of chemical research, Perkin transactions 2, Pharmazie, Talanta). Коаутор је поглавља у монографији међународног значаја. На међународним и националним научним скуповима учествовала је са више од 100 радова.

Добитник је две награде ИЦН Галеника, за магистарску тезу (1991. године) и докторску дисертацију (1995. године).

Истраживачки интерес: Киселинско-базне равнотеже и растворљивост биолошки активних супстанци. Развијање нових метода у анализи фармацеутских препарата.
  • M. Popović, G. Popović, D. Agbaba. The effects of anionic, cationic, and nonionic surfactants on acid-base equilibria of ACE inhibitors. Journal of Chemical and Engineering Data (2013) 58, 2567-2573.
  • I. Vovk, G. Popović, B. Simonovska, A. Albreht, D. Agbaba.Ultra-thin-layer chromatography mass spectrometry and thin-layer chromatography mass spectrometry of single peptides of angiotensin-converting enzyme inhibitors. Journal of Chromatography A (2011) 1218, 3089-3094.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba. Acid-base equilibria and solubility of loratadine and desloratadine in water and micellar media. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2009) 49, 42-47.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba. Simultaneous determination of loratadine and preservatives in syrups by thin-layer chromatography. Acta Chromatographica (2007) 19, 161-169.
  • M. Čakar, G. Popović, D. Agbaba. HPTLC determination of some antimycotics imidazole derivatives and preservatives in creams and gel. Journal of AOAC International (2005) 8, 1544-1548.
  • T. Damjanović, G. Popović, S. Verbić, L. Pfendt. Study of acid hydrolysis of bromazepam. Canadian Journal of Chemistry (2004) 82, 1260-1265.
  • G. Popović, D. Sladić, V. Stefanović, L. Pfendt. Study on protolytic equlibria of lorazepam and oxazepam by UV and NMR spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2003) 31, 693-699.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba. Determination of bifonazole in creams containing methyl- and propyl p-hydroxybenzoate by derivative spectrophotometric method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysi (2003) 33, 131-136.
  • G. Popović, L. Pfendt, V. Moskovljević. Derivative spectrophotometric method for determination of acidity constants of single step acid-base equilibria. Talanta (2001) 55, 363-370.
  • L. Pfendt, G. Popović, T. Janjić, “Study of protolytic, hydrolytic and solubility equilibria of midazolam.Analyst (1995) 120, 2145-2151.