Др сц. Гордана Лепосавић

Dr sc. Gordana Leposavić

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за патобиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија:
Телефон: +381 11 3951-209
Факс: +381 11 3972-840
Email: gordana.leposavic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Гордана Лепосавић је завршила основну школу, гимназију у Београду. Дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1981. године. На истом факултету, одбранила је 1986. године магистарску тезу под насловом: ”Неки аспекти регулације гонадне функције после унилатералне кастрације пацова”, а 1989. године и докторску дисертацију под насловом: “Неуроендокрини механизми регулације секреције ЛХРХ у току полног сазревања мужјака пацова”. Експериментални део докторске дисертације урадила је под руководством професор Julia C. Buckingham на неуроендокрином одељењу департмента за фармакологију The Royal Free Hospital School of Medicine у Лондону, где је боравила као стипендиста Британског савета.

Након завршеног обавезног лекарског стажа, 1982. године, запослила се у Институту за медицинска истраживања у Београду, где је радила до 1986. године, када прелази у Центра за имунолошка истраживања у Београду. Од 1992. године запослена је на Фармацеутском факултету у Београду, прво као доцент, а потом као ванредни и редовни професор на предмету Патолошка физиологија. Бирана је у сва научна звања, од научног сарадника до научног саветника. Истраживачким радом у области неуроендокриноимуномодулације, и након преласка на Фармацеутски факултет, наставила је да се бави у Центру за имунолошка истраживања „Бранислав Јанковић“, који се од 1998. године налази у склопу Института за имунологију и вирусологију „Торлак“.

Гордана Лепосавић је била ментор 4 магистарске тезе и 4 докторске дисертације, а тренутно руководи израдом 4 докторске дисертације.

У часописима са СЦИ листе објавила је 49 радова ин еxтенсо, који су према подацима ИСИ за СЦИ цитирани 144 пута (без аутоцитата). Написала је 2 поглавља у монографијама међународног значаја. Уредник је и аутор два поглавља у монографији националног значаја. Аутор је једног универзитетског уџбеника и коаутор три универзитетска уџбеника.

Гордана Лепосавић учествује у реализацији наставе из предмета Патолошка физиологија на додипломским студијама, као и на специјализацији из Медицинске биохемије, Фармакоинформатике, Токсиколошке хемије и Клиничке фармације на Фармацеутском факултету. Укључена је и у реализацију наставе из предмета: Молекулска и целуларна имунологија, Имунофармакологија, Методологија у имунофармакологији, Неуроендокриноимуномодулација, Инфламација и анти-инфламацијки агенси на докторским студијама на Фармацеутском факултету.

Истраживачки интерес: Утицај стероидних хормона и катехоламина на сазревање Т лимфоцита током онтогенезе и значај поремећаја у њиховој секрецији за имунопатологију, посебно патогенезу аутоимунских обољења

Језици: енглески, француски, руски    • Radojević K, Arsenović-Ranin N, Kosec D, Pešić V, Pilipović I., Perišić M, Plecaš-Solarović B, Leposavić G. Neonatal castration affects intrathymic kinetics of T-cell differentiation and the spleen T-cell level. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2007; 192 (3): 669-682.  ISSN 0022-0795 Link http://journals.endocrinology.org/joe/fca/JOE07019
    • Leposavić G, Radojević K, Vidić-Danković B, Kosec D, Pilipović I, Perišić M. Early postnatal castration affects thymic and thymocyte noradrenaline levels and beta-adrenoceptor-mediated influence on the thymopoiesis in adult rats. JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2007; 182 (1-2): 100-115. ISSN 0165-5728 Link: www.elsevier.com/locate/jneuroim
    • Dimitrijević M, Rauški A, Radojević K, Kosec D, Stanojević S, Pilipović I, Leposavić G. Beta-adrenoceptor blockade ameliorates the clinical course of experimental allergic encephalomyelitis and diminishes its aggravation in adrenalectomized rats. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2007; 577 (1-3): 170-182 ISSN 0014-2999 Link:www.elsevier.com/locate/ejphar
    • Leposavić G, Pešić V, Kosec D, Radojević K, Arsenović-Ranin N, Pilipović I, Perišić M, Plećaš-Soloravić B. Age-associated changes in CD90 expression on thymocytes and in TCR-dependent stages of thymocyte maturation in male rats. EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 2006; 41 (6): 574–589. ISSN: 0531-5565 Link: http://www.elsevier.com/
    • Leposavić G, Pejčić-Karapetrović B, Kosec D. Alterations in thymopoiesis in intact and peripubertally orchidectomized adult rats of different age. MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 2002; 123(4): 401-411. ISSN 0047-6374 Link: www.elsevier.com/locate/mechagedev