Др сц. Брижита Ђорђевић

Dr sc. Brižita Đorđević

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за броматологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б203
Телефон: +381 11 3951-328
Факс: +381 11 3972-840
Email: brizitadjordjevic@gmail.com

CV

Брижита Ђорђевић је рођена 23.12.1962. у Београду где је завршила основну и средњу школу са одличним успехом. На Фармацеутски факултет се уписала 1981., а завршила га је 1985. Од 1989. године је запослена на Фармацеутском факултету као асистент-приправник у Заводу за броматологију. 1995. године је одбранила магистарски рад Утицај термичког и микроталасног третмана на особине биљних протеина и тиме стекла звање магистра фармацеутских наука.1996. године је изабрана у звање асистента за ужу научну област Хемија хране и дијететских производа. 2001. године је положила специјалистички испит из Санитарне хемије, а 2005. је одбранила докторску дисертацију под називом Утицај термичког третмана на органолептичке особине и квалитет намирница. Током 1998. године је студијски боравила на UIC Chicago, САД.

Данас је др сц. Брижита ЂорЂевић ванредни професор при Катедри за броматологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, где се налази на месту шефа Катедре. На основним студијама је предавач за предмете броматологија, контрола здравствене исправности наминица I и II, као и дијететика. Предавач је у оквиру специјализације из санитарне хемије, као и специјализација фармакотерапије у фармацеутској пракси и фармацеутски менаџмент и маркетинг. Такође, држи предавања у оквиру докторских студија из предмета броматологија. Активно руководи израдом више докторских дисертација, од којих је једна одбарњена. Ментор је већег броја специајлистичких радова из санитарне хемије и великог броја дипломских радова. Именована је за наставника за предмет броматологија, на Медицинском факултету у Бањој Луци, одсјек Фармација. Била је ментор више студентских научних радова, као и предавач у научно-истраживачкој станици Петница. Била је Члан Савета Фармацеутског факултета у Београду, Радне групе за хомеопатску и традиционалну медицину. Активно је учествовала у оквиру радних група за израду Пете југословенске Фармакопеје.

Била је члан Акредитационе комисије Фармацеутског факултета, као и члан Комисије за специјалистичке студије у својству руководиоца специјализације из Санитарне хемије. Члан је Центра за исхрану и суплементацију од самог оснивања, као и Удружња за медицину спорта. Учествовала је на више Конгреса спортских наука, Удружења кардиолога, Конгреса исхране, Конгреса фарамацеута, Конгреса о дијететским суплементима. Одржала је веома велики број предавања по позиву на домаћим и медјунардодним скуповима, као и континуираним едукацијама. Била је члан научних и организационих одбора више домаћих и медјународних конгреса, као и већег броја студентских скупова.. У сарадњи са другим ауторима објавила је публикацију „Дијететски суплементи на тржишту Србије” 2007., 2008. и 2010.године. Учествовала је у превођењу књиге др Бурк "Практична спортска исхрана". Члан је стручног савета програма ”Здрава храна“. У сарадњи са осталим ауторима објавила је око 150 радова и саопштења у међународним и домаћим часописима. Коаутор је два техничка решења. Од језика познаје енглески, шпански, а служи се и француским језиком.

  • Djordjevic B. Brain and liver fatty acid composition changes upon consumption of Lactobacillus rhamnosus LA68. International Journal of Food Science and Nutrition, 2014, DOI: 10.3109/09637486.2014.979313. (M23)
  • Ivanovic N, Minic R, Dimitrijevic LJ, Radojevic Skodric S, Zivkovic I, and Djordjevic B. Lactobacillus rhamnosus LA68 and Lactobacillus plantarum WCFS1 differently influence metabolic and immunological parameters in high fat diet-induced hypercholesterolemia and hepatic steatosis. Food & Function, 2014, DOI: 10.1039/C4FO00843 (M21)
  • Dimitrijevic, R., Ivanovic, N., Mathiesen, G., Petrusic, V., Zivkovic, I., Djordjevic, B., & Dimitrijevic, L. (2014). Effects of Lactobacillus rhamnosus LA68 on the immune system of C57BL/6 mice upon oral administration. Journal of Dairy Research, 81(02), 202-207. (M21)
  • Sopic M, Bogavac-Stanojevic N, Baralic I, Kotur-Stevuljevic J, Djordjevic B, Stefanovic A, Jelic-Ivanovic Z. Effects of short- and long-term physical activity on DNA stability and oxidative stress status in young soccer players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2014 June;54(3):354-61 (M23)
  • Dodevska M, Šobajić S, Đorđević B. Fibre and polyphenols of selected fruits, nuts and green leafy vegetables used in Serbian diet. Journal of the Serbian Chemical Society. (2014); doi: 10.2298/JSC140407062D (M23)
  • Dodevska MS, Đorđević B, Šobajić S, Miletić I, Đorđević P, Dimitrijević-Srećković V. Characterisation of dietary fibre componenets in cereals and legumes used in Serbian diet. Food Chemistry 2013; 141: 1624-1629 (M21)
  • Vidović B, Đorđević B, Milovanović S, Škrivanj S, Pavlović Z, Stefanović A, Kotur-Stevuljević J. Selenium, zinc, and copper plasma levels in patients with schizophrenia: relationship with metabolic risk factors. Biological Trace Element Research 2013 Dec; 156 (1-3):22-8. ISSN: 0163-4984 (u štampi) 1559-0720 (Online) (M23)
  • Vujovic A, Spasojevic-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojevic N, Kotur-Stevuljevic J, Sopic M, Stefanovic A, Baralic I, Djordjevic B, Jelic-Ivanovic Z, Spasic S. Lymphocyte cu/zn and mn sod gene expression responses to Intensive endurance soccer training. Biotech&Biotech Equipment 27(3): 3843-3847 (M23)
  • Vidović B, Stefanović A, Milanović S, Đorđević B, Kotur-Stevuljević J, Ivaišević J, Miljović M, Spasić S. Associations of oxidative stress status parameters with traditional cardiovascular disease risk factors in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2014; Early Online: 1–8 (M23)
  • Vidović B, Milovanović S, Đorđević B, Kotur-Stevuljević J, Stefanović A, Ivanišević J, Miljković M, Spasić S, Stojanović D, Pantović M. Effect of alpha-lipoic acid supplementation on oxidative stress markers and antioxidative defense in patients with schizophrenia. Psychiatria Danubina 2014, (in press) (M23)