Др сц. Биљана Потпаревић

Др сц. Биљана ПотпаревићЗвање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за патобиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б304
Телефон: +381 11 3951-348
Факс: +381 11 3972840
Емаил: biljana.potparevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Биљана Потпаревић рођена је у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1990. године на Биолошком факултету у Београду. Магистрирала је 1992. и докторирала 1999. године на Биолошком факултету у Београду. Запослена је на Фармацеутском факултету од 1993. године.

Др Биљана Потпаревић у звању редовног професора учествује у реализацији наставе на интегрисаним студијама Фармацеутског факултета у Београду. Предаје обавезан предмет Биологија са хуманом генетиком, на првој години, студентима оба смера. На другој години предаје изборни предмет Основи молекуларне генетике студентима смера фармација, а на докторским студијама- модул Фармакологија, предмет Молекуларна биологија. Учествује у комисијама за одбрану дипломских, магистарских и докторких радова.

Од 1996. године, као сарадник, др Биљана Потпаревић је учествовала у пројектима Министарства Просвете и науке Републике Србије и била руководилац иностраног пројекта у оквиру билатералне сарадње Р Словеније и Р Србије. Руководилац је текућег пројекта Основних истраживања који финансира МПН Републике Србије за преиод од 2011-2014. године.

Научно-истраживачки интерес испољила је у следећим областима: радијациона цитогенетика, биологија ћелије, ћелијски циклус, молекуларна цитогенетика, Алцхајмерова болест, генотоксикологија. До сада је публиковала 83 библиографске јединице, од чега 32 научна рада штампана у целини (27 у међународним часописима), 46 саопштења на међународним и домаћим скуповима, три поглавља у монографијама од међународног значаја и два помоћна уџбеника за студенте Фармацеутског факултета.

Истраживачки интерес: хумана генетика, биологија ћелије, генотоксикологија, Алцхајмерова болест

Награде:
Награда Министарства за младе научне раднике 2002.

Језици: енглески
 
    • Biljana Spremo-Potparević, Lada Zivković, Ninoslav Đelić, Vladan Bajić (2004): Analysis of premature centromere division (PCD) of the X chromosome in Alzheimer patients through the cell cycle. Experimental Gerontology 39 849-854
    • Đelić N., Spremo-Potparević B., Bajić V. Đelić D. (2006): Sister chromatid exchange and micronuclei in human peripheral blood lymphocytes treated with thyroxine in vitro. Mutation Research, 607: 1-7
    • Živković, L., Spremo-Potparević, B., Đelić, N., & Bajić, V. (2006). Analysis of premature centromere division (PCD) of the chromosome 18 in peripheral blood lymphocytes in Alzheimer disease patients. Mechanisms of Ageing and Development, 127(12), 892-896.
    • Spremo-Potparević, B., Živković, L., Đelić, N., Plećaš-Solarović, B., Smith, M. A., & Bajić, V. (2008). Premature centromere division of the X chromosome in neurons in Alzheimer’s disease. Journal of Neurochemistry, 106(5), 2218-2223!
    • Bonda, D. J., Bajić, V. P., Spremo-Potparevic, B., Casadesus, G., Zhu, X., Smith, M. A., et al. (2010). Review: Cell cycle aberrations and neurodegeneration. Neuropathology and Applied Neurobiology, 36(2), 157-163