Др сц. Биљана Антонијевић

Др сц. Биљана Антонијевић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Адреса: Фармацеутски факултет, Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А, И спрат, 106
Телефон: +381 11 3951-250
Факс: +381 11 3972-840
Email: abiljana@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Биљана Антонијевић је рођена 26.01.1964. године у Краљеву. Фармацеутски факултет у Београду уписала је школске 1982/83. и дипломирала 1987. године са просечном оценом 9,25. Године 1987. запослила се у Заводу за токсиколошку хемију, а 1988. године изабрана је у звање асистента-приправника.

Магистарски рад под називом «Кинетика и заштитно дејство тримедоксима и ХИ-6 у мишева трованих органофосфорним једињењима» одбранила је 1994. године. Године 1995. изабрана је у звање асистента за предмете Токсиколошка хемија и Клиничко-токсиколошке анализе.

Докторску дисертацију под насловом «Пралидоксим, тримедоксим, обидоксим, ХИ-6: антидотска ефикасност и реактиваторски потенцијал у централним и периферним ткивима мишева трованих органофосфорним једињењима» одбранила је 2001. године.

У звање доцента за предмете Токсиколошка хемија и Клиничко-токсиколошке анализе изабрана је 2002. године, а у звање ванредног професора 2007. године.

Као предавач, оцењивана је највишим оценама од стране студената. Ментор је већег броја дипломских радова. Ментор је једног магистарског рада и две докторске тезе (израда у току). Члан је Комисије за одбрану специјалистичких радова из Токсиколошке хемије на Војномедицинској академији.

Коаутор је Практикума из токсиколошке хемије (Издавач: Фармацеутски факултет, Београд, 2005) и Практикума из клиничко-токсиколошких анализа (Издавач: Фармацеутски факултет, Београд, 2005).

Током 2004/05. похађала је шестомесечне постдокторске студије у Институту за јавно здравље (Department of Public Health) Медицинског факултета, Универзитета у Генту, Белгија.

Као сарадник била је на научним пројектима Министарства за науку, технологију и развој/Министарства за науку и заштиту животне средине Р. Србије.

Током 2004-2005. године била је носилац подпројекта под називом ”Combined risk characterisation for contaminants present in marine food products”, који је био реализован у склопу ПОДО ИИ пројекта ”Integrated evaluation of marine food products: nutritional value, safety & consumer acceptance” (пројекат ЦП-02-56, Belgian Federal Science Policy Office). Похађала је континуирану едукацију у САД-у (East Lansing, Michigan) у области пробабилистичке процене ризика (2005. године).

Од 2006. године је ангажована у оквиру подпројекта Војномедицинске академије «Клинички, аналитички и експериментални аспекти тровања хемијским агенсима».

Консултант је на пројекту »Израда плана за имплементацију Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (ПОПс)« (ГФ/2732-03-4652), Министарства науке и заштите животне средине Р. Србије, за пројектни задатак «ПОПс хумана токсикологија».

Члан је Комисије за отрове Министарства науке Р. Србије и Комисије за отрове Министарства здравља и социјалне заштите Р.Српске.
Члан је редакције Архива за фармацију, члан је научног одбора Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metababolism часописа Српског лекарског друштва.

Рецензент је часописа: Архив за фармацију (Србија), Војносанитетски преглед (Србија), Acta Chromatographica (Пољска), Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (Данска), Regulatory Toxicology & Pharmacology (УК).

Члан је Секције за токсиколошку хемију Фармацеутског друштва Србије и Члан је председништава Секције за токсикологију Српског лекарског друштва и Удружења токсиколога Србије, и члан је Европског удружења токсиколога – EUROTOX.

Објавила је укупно 110 радова и саопштења.

Истраживачки интерес: Токсикологија органофосфорних једињења – оптимизација антидотске терапије, токсикокинетика, токсикологија перзистентних органских загађивача, токсикологија хране, аналитичка токсикологија, процена ризика по здравље људи, модели проучавања у токсикологији – пробабилистичка методологија.

Језици: енглески

 
    • Antonijevic B, Matthys C, Sioen I, Bilau M, Van Camp J, Willems J, De Henauw S. Simulated impact of a fish based shift in the population n-3 fatty acid intake on exposure to dioxins and dioxin-like compounds. Food and Chemical Toxicology 2007; 45(11): 2279-2286.
    • Antonijević B, Stojiljković MP. Unequal efficacy of pyridinium oximes in acute organophosphate poisoning. Clin Med Res 2007; 5(1): 71-82.
    • Stefanović D, Antonijević B, Bokonjić D, Stojiljković MP, Milovanović ZA, Nedeljković M. Effect of sodium bicarbonate in rats acutely poisoned with dichlorvos. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2006; 98: 173-180.
    • Antonijević B, Bokonjić D, Stojiljković MP, Kilibarda V, Milovanović ZA, Nedeljković M, Maksimović M. Efficacy of trimedoxime in mice poisoned with dichlorvos, heptenophos and monocrotophos. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 96(2): 111-117.
    • Stefanović D, Antonijević B, Bokonjić D, Stojiljković MP, Milovanović ZA, Nedeljković M. Influence of sodium bicarbonate and standard antidotes on acid-base status in rats poisoned with dichlorvos. Jugoslov Med Biohem 2004; 23(2): 165-170.