Др сц. Санда Дилбер

Dr sc. Sanda DilberЗвање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за органску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-235
Фaкс: +381 11 3972-840
Email: sandad@pharmacy.bg.ac.rs


CV


Санда Дилбер је рођена 14.03.1953. године у Новом Бечеју. Основну школу, као и гимназију завршила је у Београду.

Санда Дилбер је магистрирала 1994. године на Хемијском факултету у Београду. Докторарску дисертацију под називом »Синтеза β-хидрокси-β-арилалканских киселина и испитивање њихове биолошке активности» одбранила је 2008. године код проф др Ивана Јуранића на Хемијском факултету у Београду.

У Институту за органску хемију Санда Дилбер учествује у реализацији теоријске наставе из Органске хемије и Биоорганске хемије. Такође учествује у одржавању припремне наставе за пријемни испит на Фармацеутском факултету. Била је члан радне групе за израду Фармакопеје Југославике В током 1998. године. Такође је била члан комисије за одбрану тридесетак дипломских радова. Ментор је једног докторског рада, једног студентског рада и десетак дипломских и завршних радова.

Од 2006. године Санда Дилбер учествује у пројекту Министарства науке Републике Србије.

Коаутор је 13 научних радова штампаних у целини (7 рада у часописима са СЦИ листе са импакт фактором и 6 рада у националним часописима. На саветовањима и конгресима учествовала је са 22 научна саопштења штампана у изводу (16 на међународним скуповима и 6 на националним скуповима).

Аутор је уџбеника: Практикум из органске хемије, Савић В, Токић З, Симић М, Обреновић Г, Дилбер С, Фармацеутски факултет, 2006.

  • Vesna D. Vitnik, Marina T. Milenković, Sanda P. Dilber, Željko J. Vitnik and Ivan O. Juranić. Improved Synthesis and in vitro study of antimicrobial activity of α,β-unsaturated and α-bromo carboxylicacids, J. Serb. Chem. Soc. 2012; 77(6): 741-750.
  • Jelena S. Savić, Sanda P. Dilber, Bojan D. Marković, Marina T. Milenković, Sote M. Vladimirov and Ivan O. Juranić. Docking Studies and α-Substitution Effect on the Anti-Inflammatory of β-Hydroxy- β-arylpropanoic Acids, Molecules 2011, 16, 6645-6655.
  • Sanda P. Dilber, Silva Lj. Dobrić, Zorica D. Juranić, Bojan D. Marković, Sote M. Vladimirov and Ivan O. Juranić. Docking Studies and Anti-inflammatory Activity of β-Hydroxy-β-Arylalkanoic Acids, Molecules 2008, 13, 603-615. Molecules 2008, 13, 603-615.
  • Dilber S, Žižak Ž, Stanojković T, Juranić Z, Drakulić B, Juranić I. Antiproliferative Activity of β-Hydroxy-β-Arylalkanoic Acids, Int. J.Mol.Sci. 2007; 8: 214-228.
  • Dilber S, Bogavac M, Vujošević Z, Šaban M. Effect on Storage on the Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Petroleum Fractions, J. Serb. Chem. Soc. 1995; 60(2): 235-245.
  • Dilber S, Šaban M, Đelineo A, Arsenijević L, Bogavac M, Pavlov S. Investigation of Antimicrobial Activity of Some Isatine Derivatives II, Pharmazie 1990; 45(9): 797-798.
  • Dilber S, Šaban M, Jelača J, Đelineo A, Arsenijević L, Bogavac M. Investigation of Antimicrobial Activity of Some Isatine Derivatives, Pharmazie 1989; 44(9): 649-650.