Др сц. Зорица Ђурић

Др сц. Зорица Ђурић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-371
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: jela.milic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др Зорица Ђурић, редовни професор на Институту за фармацеутску технологију и козметологију, рођена је 1952 године. Основну школу и гимназију завршила је у Земуну. Фармацеутски факултет у Београду уписала је школске 1971/ 72 године и дипломирала 1975. године са просечном оценом 9,88. Одмах по дипломирању запослила се у Заводу за фармацеутску технологију, као дипломирани фармацеут приправник. Децембра 1976. године изабрана је за асистента приправника, а 1980. године за асистента. У звање доцента изабрана је 1985. године, у звање ванредног професора 1989. године, а у звање редовног професора 1994. године.

Магистерски рад под називом “ПРОУЧАВАНЈЕ ВРЕДНОСТИ НЕКИХ АНТАЦИДА” одбранила је на Фармацеутском факултету у Београду 14.12.1978. године. Докторску дисертацију под насловом "ПРОУЧАВАНЈЕ МЕДЈУСОБНОГУТИЦАЈА ПОМОЋНИХ МАТЕРИЈА И ЛЕКОВИТИХ СУПСТАНЦИЈА У ФАРМАЦЕУТСКИМ СУСПЕНЗИЈАМА" одбранила је 17.06.1982. године. Завршила је специјализацију из фармацеутске технологије 1986. године.

Др Зорица Ђурић учествује у изводјењу свих видова наставе за све предмете на Институту за фармацеутску технологију и козметологију. Била је ментор и/или члан комисије за израду и одбрану већег броја дипломских, специјалистичких, магистарских и радова, као и докторских дисертација. Именована је од стране Министарства здравља Републике Србије за експерта из области Фармацеутска технологија.

Др Зорица Ђурић се од почетка рада на Фармацеутском факултету укључила у научно истраживачки рад. До сада је објавила око 170 радова , од тога око 70 радова објављено је у часописима међународног значаја.

Др Зорица Ђурић је била:

 • сарадник на два пројекта
  1996-2000. Формулација и испитивање чврстих фармацеутских облика дозирања (основна истраживања-финансирали Министарство за науку) 2002-2004. Формулација и развој чврстих фармацеутских облика са различитим брзинама ослобадјања лековите супстанце (технолошки развој-финансирали Министарство за науку и Хемофарм концерн Вршац)
 • Руководилац пројекта технолошког развоја који финансирају Министарство науке и животне средине и “Галеника” а.д. Београд 2005-2007. Развој нових технологија и производа са модификованим ослобадјањем лековите супстанце уз примену оптимизационих техника

Др Зорица Ђурић аутор је три књиге и једног практикума.

Уџбеници:

 1. Зорица Ђурић, Миомирком Бирманчевић, БИОФАРМАЦИЈА , Научна књига, Београд 1990
 2. Зорица Ђурић, ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА СА БИОФАРМАЦИЈОМ – И део, Нијанса,Земун,2004
 3. Милица Јовановић,Зорица Дјурић, Основи индустријске фармације,Нијанса,Земун,2005

Практикум:

 1. Зорица Ђурић, Јелена Паројчић, ПРАКТИКУМ ИЗ БИОФАРМАЦИЈЕ, Нијанса, Земун,2004

Истраживачки интерес: * Формулација и карактеризација чврстих фармацеутских облика са тренутним и модификованим ослобађањем лековите супстанце.

 • Биофармацеутски аспект карактеризације фармацеутских дозираних облика (брзина и механизам ослобађања активне компоненте ин витро и ин виво, развој биорелевантног ин витро теста).
 • Обезбеђење квалитета у фармацеутској индустрији.

Језици: енглески

  • Ibrić S, Jovanović M, Đurić Z, Parojčić J, Solomun Lj, Lučić B. Generalized regression neural networks in prediction of drug stability, The Journal of Pharmacy and Pharmacology 2007; 59 (5) : 745-750.
  • Parojčić J, Ibrić S, Đurić Z, Jovanović M, Corrigan OI. An investigation into the usefulness of generalized regression neural network analysis in the development of level A in vitro-in vivo correlation, European journal of Pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences 2007; 30 (3-4): 264-272.
  • Parojčić J, Đurić Z, Jovanović M, Ibrić S. An investigation into the factors influencing drug release from hydrophilic matrix tablets based on novel carbomer polymers, Drug Delivery 2004; 11 (1): 59-65.
  • Ibrić S, Jovanović M, Đurić Z, Parojčić J, Solomun Lj. The application of generalized regression neural network (GRNN) in the modeling and optimization of aspirin extended release tablets with Eudragit® RS PO as matrix substance, J. Control. Rel., 2002; 82: 213-222.
  • L.Nikolić, Z.Djurić, M.Jovanović, Influence of in vitro test conditions on release of aspirin from commercial tablets, J.Pharm.Sci., 4 ( 1992 ) 386-391.