Др сц. Вера Капетановић

Др сц. Вера Капетановић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А


 


Проф. др Вера Капетановић је дипломирала 1974. године и магистрирала је 1978. године са радом “Прилог одређивању сулфонамида поларографском и спектрофотометријском методом” на Фармацеутском факултету у Београду. Докторирала је 1986. године са тезом под насловом “Испитивање и електрохемијско понашање ампицилина са јонима Cu(II), Ni(II), Co(II) i Hg(II)” на Природно-математичком факултету, одсек за Физичку хемију, Универзитета у Београду.

Почеци научно истраживачке каријере Вере Капетановић везују се за истраживања у области електроаналитичке хемије у оквиру групе београдских електрохемичара коју су предводили професор Драган Веселиновић и др Десанка Сужњевић, проучавајући координациону хемију, тј. комплексе фармаколошки активних једињења са јонима метала и могућност примене електохемијских метода у аналитици ових једињења.

Након ових научних почетака, своје усавршавање је наставила у Белгији, где је 1990. године боравила на постдокторском усавршавању на Фармацеутском факултету Универзитета у Бриселу (Faculte de Pharmacie, Universite Libre de Bruxelles (Белгија), и бавила се испитивањима на чврстим електродама. По повратку из Белгије научно-истраживачки интерес др Вере Капетановић односио се на електрохемијско испитивање антибиотика – цефалоспорина и хинолона, механизам њихове редукције у различитим срединама, испитивање протонационих равнотежа и адсорпционих карактеристика. Истраживања су обухватала електроаналитичке методе за одређивање ових антибиотика као и испитивање интеракција појединих лекова у равнотежним условима, одређивање константи протонације, састава, структуре, константи стабилности и термодинамичких параметара награђених комплекса. У овом периоду богате научне каријере Вере Капетановић као изузетно значајна, издваја се дугогодишња сарадња са Проф. Петр Зуманом, са Кларксон Универзитета у САД (Clarkson University, Chemistry Department, Podsdam, USA) на проучавању механизама редукције цефалоспоринских антибиотика, о чему сведочи знатан број заједнички објављених радова.

Са годинама истраживачки интерес Вере Капетановић се проширио на развој савремених осетљивих волтаметријских “stripping” метода за одређивање лековитих супстанци у фармацеутски дозираним облицима и у биолошким узорцима (крвна плазма, урин, очна водица). Ова нова истраживања довела су до сарадње са Фармацеутским факултетима у Турској и професорима др Сибел Озкан (Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Ankara University, Turkey) и др Зухре Сентурк (Department of Chemistry, Faculty of Art and Science, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey).

Вера Капетановић је била пионир у области електроаналитичке хемије на Фармацеутском Факултету, њеном заслугом и залагањем опремљена је лабораторија за електрохемијска испитивања коју покреће заједно са дугогодишњом сарадницом проф. др Маром Алексић (Катедра за Физичку хемију и Инструменталне методе, Фармацеутски факултет). Касније током година ова истраживачка група се ширила и подмлађивала докторандима, асистентима (др Валентина Радуловић, асистент Јелена Рупар), као и бројним студентима, где су сви заједно вредно радили настављајући и развијајући истраживања која су започета у сарадњи са професорком Вером Капетановић, трудећи се и дубоко верујући да испуњавају њену жељу и настављају њен ентузијазам у науци.

Током каријере проф. Вера Капетановић имала је веома активну сарадњу бројним научним институцијама и факултетима у земљи. На првом месту то су Факултет за физичку хемију, Хемијски факултет и Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду, као и Институт за нуклеарне науке Винча, Центар за електрохемију Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)-Београд, Институт безбедности и Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Наравно да овако богата домаћа и међународна сарадња не долази сама од себе, она је плод озбиљног и преданог научноистраживачког рада током кога је професорка Капетановић објавила једну научну монографију, преко 60 научних радова, 50 саопштења и одржала више предавања по позиву на домаћим и међународним конференцијама. Била је ангажована на шест научноистраживачких пројеката финансираних од Министарства науке, рецензирала је радове за бројне реномиране међународне и домаће часописе, међу којима су: Journal of Biomedical and Pharmaceutical Analysis, Electroanalysis, Talanta, Journal of AOAC International, Journal of the Serbian Chemical Society, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, Архив за фармацију и други.

Поред вредног, аналитичког и истраживачког духа Веру Капетановић красили су њено стрпљење, разумевање, ширина образовања, хуманост и изнад свега доброта.

Професорка Вера Капетановић преминула је 10. фебруара 2018. године у Београду.

    • Aleksić M, Kapetanović V. Voltammetric behavior and square-wave voltammetric determination of cefotaxime in urine, J. Electroanal. Chem. 2006; 593: 258-266.
    • Aleksić M, Savić V, Popović G, Burić N, Kapetanović V. Acidity constants of cefetamet, cefotaxime, ceftriaxone; the effect of the substituent at C3 position, J. Pharm. Biomed. Anal. 2005; 39: 752-756.
    • Kapetanović V, Aleksić M, Zuman P. Two step reduction of the O-methyloxime grouping in the antibiotic cefetamet, J. Electroanal. Chem. 2001; 507(1-2): 263-269.
    • Aleksić M, Ilić M, Kapetanović V. Adsorptive properties of cefpodoxime proxetil as a tool for a new method of its determination in urine, J. Pharm. Biomed. Anal. 2004; 36: 899-903.
    • Zuman P, Kapetanović V, Aleksić M. Recent developments in electroanalytical chemistry of cephalosporins and cefamycins, Anallytical Letters 2000; 33(14)2821-2857. Article review.

Save