Др сц. Татијана Јовановић

Др сц. Татијана Јовановић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за општу и неорганску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: АП 004
Телефон: +381 11 3951-217
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: jota23@pharmacy.bg.ac.rs


Татијана Јовановић је дипломирала 1972. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1980. и докторирала 1991. године на Фармацеутском факултету у Београду.

Др Татијана Јовановић учествује у реализацији наставе дипломских студија за студенте Фармацеутског факултета на два смера, магистар фармације и медицински биохемичар. Учествује у извођењу и изради дипломских радова, као ментор и као члан комисија за одбрану.

Од 1980. године, као сарадник, др Татијана Јовановић учествује у пројектима МНТР, Републике Србије / Електрохемијско и спектрофотометријско проучавање комплексних једињења лековитих супстанција и јона метала (1980-1985); Прилог спектрофотометријском и електроаналитичком испитивању биолошки активних супстанција у циљу изналажења нових аналитичких поступака за њихово одређивање (1985 – 1990); Електрохемијско и спектрофотометријско проучавање и одређивање биолошки активних супстанција као и комплекса ових једињења са јонима метала (1990 – 1995); Електрохемијско и спектрофотометријско испитивање и одређивање биолошки активних супстанци (1996 – 2000); 
Синтеза, изоловање и аналитика неких фармаколошки активних једињења (2001 – 2005); Молекулске структуре, хемијске трансформације, физичко-хемијска карактеризација, фармацеутска чистоћа и анализа фармаколошки активних супстанци (2002 – 2005).

Научно-истраживачки интерес испољила је у следећим областима: електрохемијско и спектрофотометријско проучавање комплексних једињења биолошки активних супстанција и јона метала у циљу изналажења нових аналитичких поступака за њихово одређивање;

Објавила је укупно 97 радова и саопштења.

Била је члан Савета Београдског универзитета, члан Савета Фармацеутског факултета и члан универзитетског Стручног већа за хемију, физичку хемију и биохемију.

Истраживачки интерес: Хемија комплексних једињења; електрохемијско и спектрофотометријско проучавање комплексних једињења биолошки и фармаколошки активних супстанција и јона метала, уз могућност примене комплекса за аналитику ових једињења.

Језици: Енглески

Save