Др сц. Соте Владимиров

Др сц. Соте Владимиров

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, 207
Телефон: +381 11 3951-341
Факс: +381 11 3972-840
Email: sote.vladimorov@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Проф. др Соте Владимиров рођен је 25.10.1951. године у Босилеграду. На Фармацеутском факултету у Београду дипломирао је 1975, а магистрирао 1978. године. Докторску дисертацију под називом «Изоловање, кристална и молекулска структура стероидних генина Helleborus врста», одбранио је 1985. године.

Специјализацију из Испитивања и контроле лекова завршио је 1987. године.

После дипломирања 1975. године, у периоду од 1975. до 1977. године је запослен као дипломирани фармацеут у Заводу за фармацеутску хемију, Фармацеутског факултета у Београду, асистент фармацеутске хемије је у периоду од 1978. до 1986. године, доцент од 1986. до 1991. године, ванредни професор од 1991 до1995. године и редовни професор од 1995. године.

Тренутно је редовни професор Фармацеутске хемије, управник Института за фармацеутску хемију и аналитику лекова, продекан за финансије Фармацеутског факултета и професор по позиву из Фармацеутске хемије на Одсеку за фармацију Медицинског факултета у Бањој Луци, Република Српска.

Руководилац је пројекта 142072 за период 2006-2010, а у претходном периоду (2002-2005) је био сарадник на пројектима број: 1458 и 1980 који су финансирани од стране Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

Члан је Фармацеутског друштва Србије, Српског хемијског друштва и Интернационалне Фармацеутске Федерације (ФИП).

Експерт је фармацеутске хемије, технички експерт АТС-а (акредитационо тело Србије), главни координатор и члан комисије за регистрацију лекова, Агенције за лијекове, РС, БиХ од 2003. године и члан је комисије за радиофармацеутике у Агенцији за лекове Републике Србије.

Коаутор је два уџбеника Фармацеутске хемије за студенте Фармацеутског факултета, а био је и коаутор Практикума фармацеутске хемије за студенте фармације, издање 1982, 1984, 1986, 1988, 1990. и коаутор уџбеника из фармацеутске хемије за средњу фармацеутску школу (1982).

Рецензент је Арх.фарм и Мацед. Пхарм. Булл. и бројних уџбеника који се користе у настави на Фармацеутском факултету.

Био је на усавршавању из области структурне анализе биолошки активних молекула и примене спектралних аналитичких метода и техника у испитивању биолошки активних молекула у Институту за структурна истраживања, Институт за Физику, Нови Сад, 1976-1978. године (под руководством академика Беле Рибара) и Central Research Institute for Chemistry Hungarian Academy for Sciences, Budapest, 1986. године (под руководством академика проф. А.Калмана).

Био је главни редактор-координатор за издање Пх.Југ.В, члан стручне групе за номенклатуру, хемијске особине и степен чистоће фармацеутских супстанци, члан комисије за регистрацију ОТЦ лекова Министарства здравља Србије у два мандатна периода 2000-2004, виситинг професор фармацеутске хемије, Фармацеутског факултета у Сарајеву у периоду 1988-1990, члан комисије за израду Силабуса Фармацеутског факултета.

Аутор је, и коаутор, 88 радова са СЦИ листе са укупном цитираношћу од 262 цитата према СЦИ листи.

Награде:
1999. Златна плакета Фармацеутског факултета поводом прославе 60 година Фармацеутског факултета у Београду.

   • S.Vladimirov, D.Živanov-Stakić, B.Ribar. A steroidal sapogenin from Helleborus Multifidus Vis. subsp. Serbicus (Adamovic) Merxm.& Podl; Phytochemistry. 1991; 30: 1724 -1726.
   • A.Kalman, Gy.Argay, D.Živanov-Stakić, S.Vladimirov, B.Ribar. Novel Observations on the “Main-Part” Isostructuralism exhibited by Various Steroid Molecules: Structures of 5-Androstene-3β,17β-diol Monohydrate and a 1:2 Adduct of Digitoxigenin and Digirezigenin; Acta Cryst. B. 1992; 48: 812-819.
   • M.Jovanović, J.Brborić, S.Vladimirov, Lj.Šuturkova. Correlation between lipophilicity of the ligands and the hepatobiliary properties of the radiopharmaceuticals: Approach to the devolepment of new IDA derivatives. J.Radioanalyt.Nucl.Chem. 2000; 245: 555-560.
   • J.S.Brborić, S. Vladimirov, M.Jovanovic, N.Dogović; The synthesis of Novel iodineted Iminodiacetic Acid Analogues as Hepatobiliary Imaging Agents, Monatsch.Chem. 2004; 153: 1009-1014.
   • C. Olivera, I. Jankovic, M. Comor, S. Vladimirov Interaction of quinapril anion with cationic surfactant micelles of cetyltrimethylammonium bromide, J. Colloid. Interface. Sci. 2006; 301(2): 692-696.