Др сц. Радиша Јанчић

Др сц. Радиша Јанчић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за ботанику
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-304
Факс: +381 11 3972-840
Email: rjancic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Радиша Јанчић је рођен 18. 06. 1951. године у Белој Цркви.

На ПМФ у Београду, на групу за биологију, уписао се 1969. а дипломирао 1973. Магистарски рад: “Морфофизиолошка истраживања врсте Embellisia didymospora Munt. Цвет. (Hyphomycetes, Dematicetae)” 1976.ПМФ, Београд . Докторска дисертација: “Таксономска истраживања врста рода Mentha L. (Lamiaceae) на територији СР Србије”, 1984. ПМФ Београд .

На Фармацеутски факултет, у Заводу за ботанику, запослио се 1975. у звању асистент-приправник. За асистента је изабран 1978. У звање науцног сарадника изабран је 1987. а у звање ванредног професора, 1990. У звање редовног професора изабран је 1999.

Од 1986. године руководио је истраживања на теми (подпројекат пројекта “Проучавање лековитог биља и физиолошки активних материја”, РЗН СР Србије): “Ботаницка и фитохемијска истраживања спонтаних врста рода Ментха Л. у СР Србији”. Сарадник је од 1991. на Пројекту Министарства за науку и технологију владе републике Србије, “Хемијско-фармаколошко и фармакокинетицко испитивање лековитих субстанција и лековитог биља”. Од 1995. године руководи истраживањима на теми “Ботаничка и хемијска истраживања ароматицних и лековитих биљака Југославије” пројекта “Био-фармацеутска и хемијско-технолошка истраживања лековитих супстанци и лековитог биља”.

На студијском боравку био је у Ботаничком Институту им. В. Л. Комарова AN SSSR u Lewingradu, u Kew, Rojal Botanic Gardens, London i Department of Botany, University of Reading, Reading, England.

Наставни рад:

 • теоријска настава БОТАНИКЕ на Фармацеутском факултету ( II семестар)

Био је ментор око 80 дипломских радова, две магистарске тезе, члан комисије за одбрану три магистарске тезе и пет докторских дисертација. Члан је: одбора за флору и вегетацију САНУ; “ОПТИМА” (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area).

Уџбеници и монографије

 1. Радиша Јанчић (1988). Сто наших најпознатијих лековитих биљака, “Научна књига”, Београд.
 2. Радиша Јанчић (1989). у M. Saric (ед) Лековите биљке СР Србије. САНУ Београд.
 3. Радиша Јанчић (1990). Лековите биљке са кључем за одређивање. “Научна књига”, Београд.
 4. Радиша Јанчић (1992). Ботаника. Уџбеник за средњу медицинску школу. “Завод за уџбенике и наставна средства” Београд – “Завод за уџбенике” Нови Сад.
 5. Радиша Јанчић (ед) (1995). Ароматицне биљке Србије. “Децје новине” Горњи Милановац.
 6. Радиша Јанчић и Бранислава Лакушић (1995). Приручник за вежбе из ботанике за студенте Фармацеутског факултета. “Ецолибри” Београд.
 7. Радиша Јанциц и Радмило Анђелковиц (1997). Домаце зацинске биљке. “Ецолибри” Београд.
 8. Којиц, М., Јанциц, Р, едс (1998): Питома нана (Ментха x пиперита Л) и друге врсте рода Ментха Л Институт за проуцавање лековитог биља “Др Јосиф Панциц” и ИП “Ецолибри”, Београд.
 9. Неда Мимица-Дукиц и Радиша Јанциц (1998): “Биолошке функције етарских уља ароматицних биљака” у Душан Стевановиц (ед): Биолошки активне материје виших биљака гљива, алги и бактерија. Универзитет у Новом Саду Природно Математицки факултет, Институт за Биологију
 10. Радиша Јанчић (2000). Свети храст, Службени лист, Београд
 11. Радиша Јанчић (2002). Ботаника фармацеутика, “Службени лист”, Београд.
 12. Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић (2003). Биологија, уџбеник за . разред гимназије И пољопривредне школе. “Завод за уџбенике и наставна средства” Београд.
 13. Радиша Јанчић (2005). Моја Маслина, “Службени лист”, Београд.
 14. Биљана Јанчић и Радиша Јанчић (2007), Биологија за 5. разред основне школе. “Завод за уџбенике и наставна средства” Београд

Објавио је 63 научна рада.

 • Р. Јанчић : Ментха сербица Р.Јанчић, sp. nov- a new species of the genus Mentha L. (Lamiaceae). Glasnik prirodnjačkog muzeja u Beogradu. B 43/44, 1988/89. 27-33.
 • Р.Јанчић: Comparative investigations of morphological variability in the populations of Mentha longifolia (L.)Huds. and Mentha spicata L. (Lamiaceae). Аrhiv bioloških nauka 39, 1-4, 1987, 69-81.
 • Радиша Јанчић: The Important Characteristics of Flora Yugoslavica.Proceedings. Predava nj e po pozivu: Transfrontier Scientific Meeting on the Balkan Flora. INTERREG II: “Development of a Botanical Garden and of a Research and Education Centre of the Balkan Flora” 8-9 January 1998, Thessaloniki, Greece
 • Виолета Славковска, Радиша Јанчић, Срдјан Бојовиц, Слободан Милосављевиц, Дејан Дјоковиц: Variability of essential oils of Satureja montana L. and Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. from the central part of the Balkan peninsula. Phytochemistry 57 (2001) 71- 76.
 • <В. Славковска, М. Цоуладис, С. Бојовић, О. Тзакоу, М. Павловић, Б. Лакушић анд Р. Јанчић: Essential oil and its systematic significance in species of Micromeria Bentham from Serbia & Montenegro. Pl. Syst. Evol. 255: 1-15 (2005)

Save