Др сц. Ненад Угрешић

Др сц. Ненад Угрешић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б/001
Телефон: +381 11 3951-279
Фаx: +381 11 3972-840
Email: unprof@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Ненад Угрешић је рођен 14. 01. 1951. у Новој Градишки. Фармацеутски факултет у Београду завршио је 1974. године. Магистрирао је 1982. године, а докторирао 1986, на Фармацеутском факултету у Београду.

Од 1980. године је запослен на Институту за фармакологију Фармацеутског факултета, и то у периоду 1980.-1987. у звању асистента-приправника и асистента, а од 1988. до 2003. у звању доцента, ванредног и редовног професора. Од 2003. године је управник Института за фармакологију.

Ненад Угрешић учествује у настави за студенте додипломских и докторских студија из фармакологије, као и за специјализанте из фармацеутске информатике. Од стране студената оцењиван је високим оценама за квалитет наставе.

Основне области истраживања Ненада Угрешића су неурохемија и бихејвиорална фармакологија. Из ових области публиковао је преко 150 научних и стручних радова. Као истраживач, тренутно је ангажован на 2 пројекта Министарства за науку Републике Србије.

Истраживачки интерес: Неурохемија, бихејвиорална фармакологија

Језици: енглески  • Savić MM, Clayton T, Furtmüller R, Gavrilović I, Samardžić J, Savić S, Huck S, Sieghart W, Cook JM. PWZ-029, a compound with moderate inverse agonist functional selectivity at GABAA receptors containing α5 subunits, improves passive, but not active, avoidance learning in rats. Brain Research, accepted manuscript, available online 19 February 2008.
  • Savić MM, Huang S, Furtmüller R, Clayton T, Huck S, Obradović DI, Ugrešić ND, Sieghart W, Bokonjić DR, Cook JM. Are GABA receptors containing alpha5 subunits contributing to the sedative properties of benzodiazepine site agonists? Neuropsychopharmacology 2008; 33: 332-9.
  • Savić MM, Obradović DI, Ugrešić ND, Cook JM, Yin W, Van Linn M, Bokonjić DR. Benzodiazepine site inverse agonists and locomotor activity in rats: bimodal and biphasic influence. Pharmacol Biochem Behav 2006; 84: 35-42.
  • Savić MM, Obradović DI, Ugrešić ND, Cook JM, Sarma PV, Bokonjić DR. Bidirectional effects of benzodiazepine binding site ligands on active avoidance acquisition and retention: differential antagonism by flumazenil and beta-CCt. Psychopharmacology 2005; 180: 455-65.
  • Savić MM, Obradović DI, Ugrešić ND, Cook JM, Yin W, Bokonjić DR. Bidirectional effects of benzodiazepine binding site ligands in the passive avoidance task: differential antagonism by flumazenil and beta

Save