Др сц. Мирољуб Петровић

Др сц. Мирољуб Петровић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: 
Факс: +381 11 3972-840
Email:

CV

  • Јанковић ,Б.Д., Исаковић, К., Плећаш, В., Терзић, Г., Матејић, Т., Петровић, М.: Chronic lymphocytic leukaemia: Monoclonal antibodies and heterologus antibodies defining distinctive T-cell surface antigenes. Immunobiology 1982; 162(4-5): 16-17.<
  • Плећаш, В., Петровић, М., Терзић, Г., Матејић, Т., Исаковић, К., Јанковић, Б.: Correlation between immunological types of CLL and clinical classification of CLL. Periodicum biologorum 1983; 85(3): 219-220.
  • Јовановић, Д., Попесковић, Љ., Петровић, М., Плећаш, В., Исаковић, К.: Receptor expressed on leukaemict lymphocytes in CLL. Periodicum biologorum 1987; 89(1): 143-144.
  • Рајић, М., Видаковић, Б., Плећаш, В., Петровић, М., Мушицки, Р., Бојић, П.: Leukemija vlastitih ćelija. Sr. Arch. 1987; 115: 745-753.
  • Петровић, М., Рајић, М.: Atipični plazmocitomi. Jugoslav. Med. Biohem. 1988; 1: 31-34.