Др сц. Мирјана Меденица

Dr sc. Mirjana Medenica

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б004
Телефон: +381 11 3951–291
Фаx: +381 11 3972-840
Emailmedenica@pharmacy.bg.ac.rs 

CV


Мирјана Меденица рођена је 20. јула 1952. године у Птују (Словенија). Основну школу и гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 1976. године. Исте године примљена је за асистента–приправника у Институту за физичку хемију Фармацеутског факултета у Београду. Магистарску тезу одбранила је 1982. на Фармацеутском факултету у Београду, а докторску дисертацију 1988. на истом факултету. У звање доцента изабрана је 1991, ванредног професора 1996, а у звање редовног професора 2001. године.

Мирјана Меденица је шеф Катедре за физичку хемију и инструменталне методе од 2007. године. Учествује у настави на основним студијама, затим на специјалистичким и докторским академским студијама.

Аутор је два универзитетска уџбеника: Експериментална физичка хемија и инструменталне методе (два издања 1994. и 1996) и Експериментална физичка хемија (два издања 1998. и 2002). Аутор је капиталне монографије „60 година Фармацеутског факултета у Београду 1945–2005”, објављене 2006. године.

Руководилац је научног пројекта Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи (172052 за период 2011–2016), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Била је руководилац више научних пројеката од 1991. године до данас. Објавила је 230 научних радова, од којих је 116 штампано у научним часописима са рецензијом и то 90 у међународним, а 26 у домаћим часописима, као и 114 радова саопштених на међународним научним скуповима. Била је ментор 3 одбрањене докторске дисертације и 3 одбрањене магистарске тезе, као и члан комисија за одбрану већег броја докторских дисертација, магистарских теза и специјалистичких радова. Рецензент је 5 универзитетских уџбеника, научних пројеката, као и радова за већи број међународних и домаћих научних часописа.

Истраживачки интерес: Инструменталне методе; аналитика фармацеутски активних једињења; формулисање и карактеризација сепарационих система за моделовање ретенционог понашања фармацеутских супстанција уз хемометријску евалуацију; хроматографски системи са масеном детекцијом.

Мирјана Меденица члан је Матичног научног одбора за хемију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Била је члан више комисија на Универзитету, као и на Фармацеутском факултету у Београду.

Добитник је Плакете, највишег признања Фармацеутског друштва Србије, за значајне резултате на унапређењу фармацеутске струке и науке (2008).
 • Jovanović, M., Rakić, T.,Jančić–Stojanović, B., Ivanović, D., Medenica, M.: Retention mechanisms assessment and method development for the analysis of iohexol and its related compounds in hydrophilic interaction liquid chromatography. Anal. Bioanal. Chem. 2014, 406: 4217–4232.

 • Vemić, A., Malenović, A., Medenica, M.: The influence of inorganic salts with chaotropic properties on the chromatographic behavior of ropinirole and its two impurities, Talanta 2014, 123: 122–127.

 • Kostić, N., Dotsikas, Y., Malenović, A., Medenica, M.: Effects of derivatization reagents consisting of n-alkyl chloroformate/n-alcohol combinations in LC-ESI-MS/MS analysis of zwitterionic antiepileptic drugs, Talanta 2013, 116: 91−99.

 • Rakić, T., Jančić–Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Demasking large dummy effects approach in revealing important interactions in Plackett–Burman experimental design. J. Chemometrics, 2012, 26: 518–525.

 • Jovanović, M., Rakić, T., Jančić–Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Assessment of β-lactams’ retention in hidrophylic interaction chromatography applying Box–Behnken design. J. Sep. Sci., 2012, 35: 1424–1431.

 • Jančić–Stojanović, B., Rakić, T., Kostić, N., Vemić, A., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Advancement in optimization tactic achieved by newely developed chromatographic responce function: Application to LC separation of raloxifene and its impurities. Talanta 2011, 85(3): 1453–1460.

 • Medenica, M., Ivanović, D., Popović, I., Malenović, A., Jančić, B.: Computer–Assisted Optimization and Validation of LC Analysis of Trimetazidine Dihydrochloride and its Impurities. J. Chromatogr. Sci. 2008, 46(5): 430–435.

 • Malenović, A., Medenica, M., Ivanović, D., Jančić, B.: Influence of structural and interfacial properties of microemulsion eluent on chromatographic separation of simvastatin and its impurities. J. Chromatogr. A 2006, 1131(1–2): 67–73.

 • Medenica M., Jančić B., Ivanović D., Malenović A.: Experimental design in RP–HPLC analysis of imatinib mesylate and its impurity. J. Chromatogr. A, 2004; 1031: 243–248.

 • Medenica, M., Ivanović D., Marković, S., Malenović A., Mišljenović, Đ.: Optimization of RP–HPLC method for Drug Control Analysis. J. Liq. Chromatogr. Related Technol. 2003; 26(20): 3401–3412.

 • Ivanović, D., Medenica, M., Nivaud–Guernet, E., Guernet, M.: Fourth–derivative spectrophotometric determination of some pharmaceutical substances. Spectrosc. Lett. 1995; 28(4): 557–571.