Др сц. Мира Чакар

Dr sc. Mira Čakar

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за општу и неорганску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат A, 004
Телефон: +381 11 3951-214
Факс: +381 11 3972-840
Emailmcakar@pharmacy.bg.ac.rs


CV


Мира Чакар је дипломирала 1979. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Магистрирала је 1984. године на Фармацеутском факултету и докторирала 1995. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

У звање доцента за предмет Општа и неорганска хемија изабрана је 1996. године, у звање ванредног професора 2001. године, а у звање редовног професора 2006. године.

Др Мира Чакар учествује у извођењу теоријске наставе из предмета Општа и неорганска хемија на интегрисаним академским студијама - Фармација и Фармација - медицинска биохемија. У оквиру изборног предмета Хемија раствора, на интегрисаним академским студијама - Фармација, ангажована је у теоријској и практичној настави.

Била је ментор у изради 302 дипломска/завршна рада као и члан комисија за одбрану великог броја радова. Коаутор је четири рецензирана уџбеника универзитетских студија за предмет Општа и неорганска хемија на Фармацеутском факултету.

Др Мира Чакар је од 1991. године била на научним пројектима МНТР, Републике Србије. Научно-истраживачки интерес испољила је у примени кинетичких метода анализе при одређивању активних супстанци и елемената, као и на примени хроматографских метода у анализи фармацеутских препарата. Објавила је преко 80 публикација, од тога једну монографију, 39 радова, а учествовала је и на бројним међународним и националним научним скуповима.

На Фармацеутском Факултету учествовала је у раду бројних Комисија и тела, а била је и члан Већа научних области природних наука на Универзитету у Београду. Од 2015. године је члан Савета Фармацеутског факултета и Републичке стручне комисије за фармацију и председник Комисије за утврђивање услова за прелаз студената са друге високошколске установе на Фармацеутски факултет.


За докторску дисертацију је 1996. године добила награду “ИЦН Галеника”.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba. Acid-base equilibria and solubility of loratadine and desloratadine in water an micellar media. J. Pharm. Biomed. Anal. 49, 42-47, 2009
  • Gordana Popović, Mira Čakar, Danica Agbaba. Simultaneous Determination of Loratadine and Preservatives in Syrups by Thin-Layer Chromatography. Acta Chromatographica, NO.19, 161-169, 2007.
  • Mira Čakar, Gordana Popović and Danica Agbaba,HPTLC determination of some antimycotic imidazole derivatives and preservatives in medicinal creams and gel. J.of AOAC Int., 88, 1544-1548, 2005.
  • V.Vasić, M. Živanović, M. Čakar, J. Savić, J. Nedeljković, Ž. Bugarčić. Influence of acidity on the reaction between [PdCl(dien)] and L-cysteine or GSH in the presence of sodium dodecyl sulfate micelles. J. Phys. Org. Chem. 18, 441-447, 2005.
  • Mira Čakar, Gordana Popović and Sote Vladimirov. Simultaneous HPTLC Determination of Imidazole Antimycotics and Parabens in Creams. J. Planar Chromatogr. 17, 177-180, 2004.
  • Gordana Popović, Mira Čakar, Katarina Vučićević, Sote Vladimirov and Danica Agbaba. Comparison of HPTLC and HPLC for Determination of Econazole Nitrate in Topical Dosage Forms. J. Planar Chromatogr. 17, 109-112, 2004.
  • Vesna Vasić, Mira Čakar, Jasmina Savić, Biljana Petrović, Jovan Nedeljković, Živadin Bugarčić. Influence of sodium dodecyl sulphate on the kinetics of complex formation between [PdCl(dien)]+ and sulphur containing ligands L-cysteine and glutathione. Polyhedron, 22(2), 279-286, 2003.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba Determination of bifonazole in creams containing methyl- and propyl p-hydroxybenzoate by derivative spectrophotometric method. J. Pharm. Biomed. Anal. 33, 131-136, 2003.
  • Gordana A. Milovanović, Mira M. Čakar, Nevenka B. Vučić and Milan Jokanović. Selective indicator reaction for kinetic determination of traces of manganese(II), ribavirin and tiazofurin. Microchim.Acta 135, 173-178, 2000.
  • M.M. Čakar, V.M. Vasić, Lj.T. Petkovska, D.Lj. Stojić, M.A. Avramov-Ivić and G.A. Milovanović. Spectrophotometric and electrochemical study of protolytic equilibria of some oximes-acetylcholinesterase reactivators.J. Pharm. Biomed. Anal. 20, 655-662, 1999.