Др сц. Милена Јеликић-Станков

Др сц. Милена Јеликић-Станков

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Katedra za analitičku hemiju
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-261
Факс: +381 11 3972-840
Еmail: mjstankov@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Милена Јеликић- Станков је дипломирала 1975. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1978. године на Фармацеутском факултету, а докторирала 1986. године на Природно-математичком факултету –одсек за физичку хемију, у Београду.

Др Милена Јеликић-Станков учествује у реализацији наставе дипломских студија у звању редовног професора у Институту за аналитичку хемију. У оквиру специјалистичких студија из санитарне хемије, учествује у извођењу наставе на предмету Методе примењене аналитичке хемије.

Континуирано учествује у реализацији научно-истраживачких пројеката Министарства науке, технологије и развоја, Републике Србије, као и у текућем пројекту (2006-2010.године) Министарства науке Републике Србије („Биоактивни комплекси п и д јона метала са лигандима фармакотерапијског значаја” ).

Коаутор је једног универзитетског уџбеника: Вера Капетановић, Милена Јеликић-Станков Аналитичка хемија И-увод у семимикроквалитативну хемијску анализу, Универзитет у Београду, 1996.год., једне збирке задатака и три практикума и једне научне монографије.

Публиковала је укупно 59 научних радова (44 у међународним часописима, 15 у домаћим часописима). На међународним и домаћим научним скуповима саопштила је 57 радова. Рецезент је за више иностраних и домаћих аналитичких научних часописа.

Истраживачки интерес: Развој и валидација савремених аналитичких метода (сепарационих, спектроскопских, електроаналитичких, ензимских и других) и њихова примена у аналитици фармаколошки активних једињења; аналитици јона метала и испитивању равнотежа комплексирања јона метала са фармаколошки активним лигандима у воденим растворима, као и у растворима површински активних материја (ПАМ); аналитици флуорохинолона, хормона и других једињења. Анализирани узорци су фармацеутски препарати и различити биолошки узорци.

Језици: енглески, руски