Др сц. Марина Стојанов

Др сц. Марина Стојанов

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-264
Факс: +381 11 3972-840
Email: marina.stojanov@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Марина Стојанов је дипломирала 1974. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1977. и докторирала 1981. године на Фармацеутском факултету у Београду. Специјалиста је медицинске биохемије од 1989, и субспецијалиста лабораторијске ендокринологије од 2003. Експерт је Савезног секретаријата за развој и науку област Фармација (медицинска биохемија, клиничка хемија, лабораторијска ендокринологија) од 2002. године.

Боравила је на двогодишњим (1982 – 1984) постдокторским студијама у САД (The National Institutes of Health, Bethedsda, Maryland). Похађала је 2 курса и 1 семинар у иностранству у периоду од 1977-1983 године. 1995 и 1996. године боравила је, као професор по позиву, на Faculte des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Universite de Nancy 1, France.

Др Марина Стојанов учествује у реализацији наставе дипломских и последипломских студија у звању редовног професора у Институту за медицинску биохемију. Предаје и учествује у комисији за одбрану специјалистичких радова на специјализацији из Медицинске биохемије.

Од 1975. године, др Марина Стојанов учествује, као сарадник или руководилац у пројектима МНТР, Републике Србије, као и у текућем пројекту (2006 – 2010 год).

Објавила је укупно 150 радова и саопштења. Члан је редакционог одбора часописа Journal of Medical Biochemistry. Član je: International Federation of Clinical Chemistry, American Association of Clinical Chemistry, International Federation of Clinical Enzymology, Serbian Society of Medical Biochemists, The New York Academy of Sciences.

Председник је Катедре за медицинску биохемију, броматологију и токсиколошку хемију.

Истраживачки интерес: Поремећаји метаболизам полинезасићених масних киселина и њихових метаболита; фактори ризика у настанку атеросклерозе; биохемијски маркери ризика кардиоваскуларних болести.

Језици: енглески, француски, немачки
    • Djuričić I, Šobajić S, Peruničić-Peković G, Stojanov M, Rašić Z. Consumption of fish oil supplement alters erythrocyte fatty acid consumption in overweight, hypercholesterolemics, middle-aged Serbians. Nutr Res 2007;27:529-534.
    • Siest G, Bertrand P, Qin B, Herbeth B, Serot MJ, Masana L, Ribalta J, Passmore PA, Evans A, Ferrari M, Francesci M, Shepard J, Cuchel M, Beisiegel U, Zuchowsky K, Stavljenić-Rukavina A, Sertić J, Stojanov M, Kostić V, Mitrevski A, Petrova V, Sass C, Merched A, salonen TJ, Tiret L, Visvikis S. Clin Chem Lab Med 2000;38:721-730.
    • Agbaba D, Stojanov M, Rajačić S, Živanov-Stakić D, Majkić-Singh N. Densitometric determination of urinary 4-Hydrohy-3-methoxymandelic acid (Vanilmandelic acid). Clin Chem 1993;12:2500-2503.
    • Sušić D, Mandal KA, Jovović D, Stojanov M, Đorđević-Denić G, Kentera D. Antihypertensive Action of Heparin: Role of the Renin-Angiotensin Aldosteron System and Prostaglandins. J Clin Pharmacol 1993;33:342-347.
    • Kassis S, Lauter JC, Stojanov M, Salem N. Exfoliation of the beta-adrenergic receptor and regulatory components of adenylate cyclase by rat glioma C6 cells. Biochimica et Biophysica Acta 1986;886:474-482.

Save